Ямболска област заема дванадесето място по доходи

6777Ямболска област успя да се придвижи с още едно място напред по средни доходи през второто тримесечие на тази година. Със средна работна заплата от 905 лв. тя заема 12-то място, което е най-доброто й постижение в класацията по средни възнаграждения между 28-те области в страната досега. Не бива да се забравя обаче, е данните от статистиката показват брутни доходи, а чистите доходи са поне с 23 % по-малки заради удръжки за социални осигуровки и данък общ доход, или иначе казано средната заплата за Ямбол чисто е към 697 лв.

Увеличението на доходите в региона за три месеца е с 52 лв. През април брутната работна заплата в Ямболска област е била 908 лв., през май – 913 лв., а презюни – 894 лева.

В частния сектор получават 889 лева, а в обществения –  965 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение в Ямболска област през второто тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Професионални дейности и научни изследвания“, „Добивна промишленост“ и „Държавно управление“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Други дейности“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

Първенец по доходи в страната продължава да бъде София град със среден доход 1518 лв., на второ място е София област със средни възнаграждения от 1118 лв., а трета е Стара Загора – с 1101 лв. Четвърти в класацията по доходи е Варна с 1060 лв. средна заплата, следвана от Враца – 1057 лв. Това са и единствените пет области, които имат средни доходи над границата от 1000 лв. Седем области, сред които и Ямбол са с брутни възнаграждения над 900 лв. С най- ниски доходи през това тримесечие е област Благоевград – 743 лв., като за първи път тя пада дори по-ниско и от държащата вечно последното място област Видин, която има доходи от  747 лв. На трето място отзад напред в доходната класация е област Кюстендил с 789 лв.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2018 г. са 31.4 хиляди, съобщават още от статистиката. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица се увеличават с 1.0%, а в сравнение със същия период на предходната година е регистрирано намаление с 3.3%.

Наетите лица в обществения сектор са 6.9 хил., а в частния – 24.5 хиляди. Спрямо края на март 2018 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 0.6%, а в частния сектор – с 1.2%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2%, докато в частния сектор намаляват с 4.5%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности показва най-голям относителен дял на наетите в дейностите „Преработваща промишленост“ – 35.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.4% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 8.8%.

About the Author :

Leave a reply