Ямболска област е привлякла над 247 млн. лв. по проекти

OLYMPUS DIGITAL CAMERA247,6 млн. лв. са привлечени в Ямболска област по проекти по оперативните програми до началото на тази година, съобщиха от Областния информационен център. Общо 156 са спечелените проекти в региона. Най-много са одобрени по ОП “Развитие на човешките ресурси“ – 94. По ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ са 24, по ОП “Регионално развитие“ – 21,  по ОП “Околна среда“- 10, по ОП “Административен капацитет“ – 6 и един по ОП “Техническа помощ“. Най-много проекти – 93 на стойност 144,6 млн. лв., са спечелили бенефициенти от община Ямбол, но това не са само общински проекти, а и на всички фирми и организации. По данни на Информационната система за управление и наблюдение 14 проекта на стойност  59,9 млн. лв. са регистрирани в област Ямбол. За реализацията на 15 проекта община Тунджа е получила 34,7 млн. лв., следвана от община Стралджа с 4,9 млн. лв. за 12 проекта. Община Болярово е с 11 проекта за 2,2 млн. лв, а в община Елхово европейското финансиране е от 1,3 млн. лв. за 11 проекта.
Към тези средства не са включени европейските пари, получени от Програмата за развитие на селските райони, която също разполага с немалък финансов ресурс.

About the Author :