Ямболска област е на 15-то място в страната по средна работна заплата

Ямбол, 31.08.2021 г.

Ямболска област е на 15-то място по средна работна заплата за второто тримесечие на 2021 г. Това показват данните на ямболския отдел „Статистически изследвания“. Средните доходи в региона са скочили с 41 лв. за 3 месеца и са достигнали 1199 лв., но реално областта се е придвижила с едно място надолу в доходната класация сред 28-те области през второто тримесечие спрямо първото.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за април 2021 г. е 1 201 лв., за май – 1 222 лв., и за юни – 1 174 лева.

С 16 % са скочили средните доходи в региона на годишна база, в същото време средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол е с 326 лв. по-ниска от същия показател за страната и с 873 лв. от средните възнаграждения в София – град, където заплащането е най-високо – 2 072 лв.. На второ място е София област – 1 412 лв., на трето Враца – 1 411 лв., най-ниски са средните доходи в областите Благоевград – 999 лв., Кюстендил – 1 028 лв. и Видин – 1 041 лева.

В обществения сектор в Ямболска област получават средно 1 494 лв., а в частния – 1 101 лева (фиг. 1). Спрямо края на март 2021 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава 4.4%, а в частния – с 3.2%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 18.0%, а в частния – с 15.5%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Финансови и застрахователни дейности“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Държавно управление“ и „Образование“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Административни и спомагателни дейности“.

About the Author :

1 Comment to “Ямболска област е на 15-то място в страната по средна работна заплата”
  • ms excel 2003 como actualizar una tabla dinamica
    August 29, 2022 - Reply

    rendimiento de inicio de javascript

Leave a reply