Ямболска област е на десето място по средна работна заплата за четвъртото тримесечие на 2021 г.

Ямболска област е на десето място по средна работна заплата за четвъртото тримесечие на 2021 г., достигайки размер на средните доходи 1313 лв. Това е с 67 лв. повече спрямо предходното тримесечие, но реално те й отреждат едно място по-надолу в подоходната класация.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за октомври 2021 г. е 1 283 лв., за ноември – 1 260 лв. и за декември – 1 395 лева.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата е 1 313 лв., като спрямо предходното тримесечие нараства с 5.4% и е с 299 лв. по-ниска от същия показател за страната.

 

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 679 лв., а в частния – 1 191 лева (фиг. 1).

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Образование“ и „Държавно управление“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

През четвъртото тримесечие на 2021 г., област Ямбол е на 10-то място спрямо другите области в страната по размер на средната брутна работна заплата. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 192 лв., Враца – 1 527 лв. и Варна – 1 478 лв., а най-ниско в областите Кюстендил – 1 060 лв., Видин – 1 068 лв. и Благоевград – 1 073 лева. (фиг. 2).

About the Author :

Leave a reply