Ямболска област е на девето място по средна брутна работна заплата

Ямболска област е на девето място по средна брутна работна заплата за третото тримесечие на 2021 г. с доход от 1246 лв. За три месеца тя се придвижва със седем места в класацията по доходи, а увеличението е с 47 лв. спрямо предното тримесечие.

През юли 2021 г. средната заплата в региона е 1 233 лв., за август – 1 254 лв., и за септември – 1 250 лв.

С най-висок среден доход в държавата е София град с 2068 лв., на второ място е Варна с 1387 лв., на трето е София област с доход от 1382 лв. На последно място по възнаграждение е Благоевград с 999 лв.

В обществения сектор в област Ямболска наетите лица по трудово и служебно правоотношение средно 1 518 лв., а в частния – 1 158 лева.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2021 г. в областта са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Държавно управление“.

Най-нископлатени в региона са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Административни и спомагателни дейности“.

About the Author :

1 Comment to “Ямболска област е на девето място по средна брутна работна заплата”
  • Ямболия
    November 23, 2021 - Reply

    Прекрасна новина.

Leave a reply