Ямболска лаборатория предлага бърз тест за изследване на антитела срещу COVID 19

Ямболска лаборатория предлага бърз тест за изследване на антитела срещу COVID 19.

Съобщението на лабораторията гласи:

„В лаборатория „ЛИНА” Ямбол вече се извършва бърз тест за изследване на IgM и IgG антитела срещу SARS-CoV-2. За анализа е необходима кръвна проба. В резултата се отразява присъствието/отсъствието на двата класа антитела, т.е. изследването е качествено, а не количествено. Тестът, който се използва в лаборатория „ЛИНА“, е одобрен за продажба в Европейския съюз и останалата част от света. В лабораторията работи екип от  висококвалифицирани специалисти.

Най-важната информация за изследването:

В град Ямбол проби се вземат в лабораториите на ул. „Васил Априлов” №2 от 07:00 до 11:00 в дните от понеделник до петък; ул. „Жельо Войвода” № 11 (Старата баня, срещу ДКЦ1) от 7:00-15:00 в дните  от понеделник до петък и в събота от 8:00-12:00.

Всеки пациент е длъжен да носи лични предпазни средства – маска и ръкавици.

Изследването се извършва само след предоставяне на лична карта, т.е. изследването не е анонимно. Личните данни се съхраняват според регламента на ЕС и се използват  за връзка с пациента при нужда.

Цената на теста е 28 лева. Такса манипулация – 2 лв.

Резултатите от теста са готови до края на работния ден.

Лаборатория „ЛИНА“ отправя молба към пациентите  да се изследват предимно хора, които имат симптоми на заболяването COVID-19, или са били насочени  от своя личен лекар или лекар  специалист.

Бързият тест за антитела се препоръчва на следните групи

Пациенти с остро респираторно заболяване (температура и поне един симптом на респираторно заболяване, например кашлица или затруднено дишане); с липса на друга причина, която напълно да обясни клиничната картина и с данни за пътуване или престой в държава, област или територия, за която е съобщен локален пренос на болестта COVID-19 през последните 14 дни преди началото на заболяването.

Пациенти с каквото и да е остро респираторно заболяване, които са били в контакт с потвърден или възможен случай на COVID-19 в предходните 14 дни преди началото на симптомите.

Пациенти с тежка остра респираторна инфекция, които се нуждаят от постъпване в болница и за които липсва друга причина, която напълно да обясни клиничната картина.

Какво означава положителният резултат?

IgM антителата се появяват в серума между 7 и 21 ден след контакт (заразяване) с болен от COVID-19.

Откриването на IgM антитела може да означава:

Ранен период на инфекция. Пациентът има или да няма клинични симптоми.

или

Пациентът е в активна фаза на инфекция.

или

Пациентът е във възстановителен период на инфекция.

IgG антителата се появяват в серума от 14 ден след контакт (заразяване) с болен от Covid 19.

Откриването на IgG антитела може да означава:

Пациентът е в активна фаза на инфекция.

или

Пациентът е в късния или възстановителния период на инфекция.

или

Пациентът е прекарал инфекцията и е оздравял.

Между 14 и 21 ден от експозицията в серума може да се намерят и двата вида антитела. Откриването на IgM и IgG антитела може да означава:

Пациентът е в активна фаза на инфекция.

или

Пациентът е във възстановителния период на инфекция.

Какво означава отрицателният резултат?

Липса на антитела, т.е. не се установява отговор на имунната система срещу SARS-CoV-2.

или

Количеството на антителата в пробата е твърде малко (под границата на откриване от анализа).

Отрицателният резултат не изключва възможността за излагане на вируса или за инфекция с вируса!

При пациенти с подозирана инфекция с коронавирус, особено при пневмония или тежко заболяване, еднократно взета проба не изключва диагнозата и се препоръчва изследването на допълнителни проби с генетичен метод!

Повече за SARS-CoV-2 и лабораторната диагноза на коронавирусната инфекция

Новият коронавирус е с официално научно наименование SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2); а заболяването, което причинява, се нарича COVID-19 (Coronavirus disease 2019). Повечето хора, заразени с вируса, имат леки до умерени дихателни симптоми и се възстановят без необходимост от специално лечение. Възрастните индивиди и тези с хипертония, диабет, сърдечно-съдови, хронични респираторни и злокачествени заболявания са с по-висок риск от развитие на тежки симптоми.

Лабораторната диагноза на коронавирусната инфекция има две основни направления – директно доказване на вируса в материали от дихателната система и установяване на имунен отговор на човешкия организъм чрез изследване на кръвни проби. Златен стандарт за откриване на вируса е генетичното изследване чрез real-time PCR. Методът е изключително чувствителен, изисква високотехнологична апаратура и квалифицирани лабораторни специалисти. Тези особености определят високата му цена и трудната му достъпност. Имунната система на човека реагира на коронавирусната инфекция като образува антитела – белтъчни молекули в кръвта. Към настоящия момент антителата могат да се търсят чрез бързи тестове, които са приложими за широк кръг от хора. Подобни анализи играят важна роля за наблюдението на епидемичния процес и за научните изследвания.

About the Author :

Leave a reply