Ямболската икономика се задъхва за квалифициран персонал

DSC01523Ямболската икономика се задъхва за квалифициран персонал, свободни работни места има  почти за всякакъв вид кадри и дори и в сфери като образование и медицина.

Почти във всяко училище има обявени работни места за учители, възпитатели или за помощен персонал. Търсят се и 10 лекари за МБАЛ „Св. Пантелеймон” в различни отделения и Бюрото по труда ги обявява втори месец, за да могат да излизат на сайта на Агенцията по заетост, за да се привлекат кадри от други региони.

Търсят се и 20 складови работници в новия логистичен център на ЛИДЛ край Кабиле. Служителите на бюрото подпомагат желаещите да подготвят необходимите документи и европейски формат на CV и им показват как да го прикачат на страницата на ЛИДЛ, откъдето става кандидатстването за сводобните работни места.

Регистрираните безработни в бюрата по труда са предимно с основно и по-ниско образование. Без работа стоят най-вече тези, които нямат желание да работят, а трудовите посредници се опитват да ги мотивират по различни начини. Използват се и рестриктивни мерки, за да активират желанието им за работа – при отказ да заемат подходящо работно място регистрацията им в бюрата по труда се прекратява.

Една част от неграмотните безработни са били включени в схемата за ограмотяване на образователното министерство по програма „Развитие на човешките ресурси”, която продължава 5 месеца и през септември предстои да завършат.

Към 28 август регистрираните безработни са били 3080, съобщи директорът на „Бюро по труда” – Ямбол Татяна Чанкова и направи сравнение с 2009 г., когато броят им е бил над 9000 души, което е почти три пъти по-малко.

През юли е отчетена най-ниската безработица в Ямболска област за последните 10 години. За целишя регион безработните са 8 на сто, което отрежда 12-то място на региона сред 28-те области, като в началото на годината сме били на 15-то място.

Най-ниска е безработицата в община Ямбол – 4,2 %, следвана от община „Тунджа” – 12 %, Елхово – 13,4 %, Болярово – 18,1 % и Стралджа – 21 %, като нивото на безработните намалява във всички общини.

През юли регистрираните безработни са били 4447 души, което е със 150 души по-малко спрямо предходния месец юни и със 1353 души намаление спрямо юли 2016 г.

Регистрираните безработни в региона до 24 години са 260 души, а до 29 години – 643 души.

През месеца са обявени 502 работни места, от които 409 от ямболски фирми и 93 по програми за обучение и заетост.

На работа са постъпили 296 души, от които 263 са назначени на работа в реалната икономика, а 33 са субсидирана заетост.

Намаляването на безработицата в региона обаче не води до осезаемо увеличение на работните заплати. Според официалните статистически данни през второто тримесечие на 2017 г. средната брутна работна заплата в Ямболска област е 763 лв., което е с 14 лв. по-ниско спрямо предходното тримесечие. Припомняме, че това се равнява на 598 лв. чист доход.

Намалението се дължи най-вече на частния сектор. През второто тримесечие в обществения сектор средната брутна работна заплата е 901 лв., а в частния сектор тя пада на 725 лв., докато предходното тримесечие е била 760 лв.

По доходи Ямболска област се нарежда на 22-ро място сред 28-те области в страната. В първата шестица по доходи са София – 1411 лв., Стара Загора – 1012 лв., Враца – 997 лв., София област и Варна – 993 лв. и Пловдив – 920 лв. С най-ниска средна брутна работни заплата са Видин – 669 лв., Благоевград – 706 лв. и Кюстендил – 722 лв.

Диана Иванова

 

 

About the Author :