Ямболлии плащат данъци и осигуровки без такси чрез ПОС-терминал

Ямбол, 16.11.2020 г.

Близо 6300 ямболлии заплатиха дължимите данъци и осигурителни вноски чрез ПОС терминали  на приходната агенция от началото на годината до днес. Освен че са безплатни, другото предимство на картовите преводи чрез т. нар. „виртуален ПОС терминал“ и физическите ПОС терминали на НАП е, че плащането се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента.

За първите десет месеца на годината,  в НАП Ямбол са обслужени 48 хиляди клиенти. Все повече са хората, които желаят да използват персоналния идентификационен код на НАП, който спестява необходимостта от получаване на услуги на място чрез физическо присъствие в офисите  на Агенцията. Издадените персонални идентификационни кодове  (ПИК) от началото на годината са 2 хиляди. ПИК кодът на НАП е безплатен, безсрочен и се издава във всеки офис на Националната агенция за приходите. От НАП Ямбол напомнят, че  персоналният идентификационен код може да бъде заявен с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл:[email protected], по пощата, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

Националната агенция за приходите съветва клиентите си да отложат посещенията си в офисите на ведомството до края на обявената извънредна епидемична обстановка, като дотогава използват електронните услуги, достъпни на https://inetdec.nra.bg/  с персонален идентификационен код или електронен подпис.  Клиентите, които са решили да посетят салона за обслужване на НАП Бургас, трябва да се съобразяват с въведения контролиран пропускателен режим и да  спазват необходимото отстояние. Обслужването се извършва при строго спазване на въведените допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията.

 

About the Author :

Leave a reply