Ялово обжалване на изборите в Ямболско

admin-courtЯлово се оказа обжалването на изборните резултати в Административен съд – Ямбол – от девет подадени жалби само една доведе до касирането на вота за кмет във Веселиново. Жалбите касаят изборите за кмет в Елхово, Веселиново, Маломир и Първенец и за изборите на общински съветници в Ямбол.
Някои от жалбите дори и не стигнаха до съдебната зала. Представителят на БСП – Стралджа е поискал от Административния съд да накара Общинската избирателна комисия да проведе жребий между общински съветници с еднакъв брой преференции от коалиция „Промяна”, но в тридневен срок не са отстранени констатираните неточности и затова жалбата е оставена без движение, а производството е прекратено. Като процесуално недопустима определи съдът жалбата на кандидат за общински съветник от Реформаторския блок, която е по-скоро сигнал, а не обжалване на решение на Общинската избирателна комисия. В сигнала се иска Общинската избирателна комисия да упражни пряк контрол върху дейността на всички секционни избирателни комисии в Ямбол, заради извършени нарушения в преброяването на преференциите. Съдът сочи, че контрол върху дейността на СИК на територията на изборния район се осъществява от Общинските избирателни комисии, затова жалбата да се изпрати по компетентност на ОИК – Ямбол.
Други жалби бяха обединени в общо дело, защото касаеха обжалване на едно и също решение на Общинска избирателна комисия, затова по деветте жалби има образувани само 5 дела, а две са прекратени.
Делото за изборите в Маломир, където ще се провежда трилотаж, тъй като на втория тур кандидатите получиха еднакъв брой гласове, беше обжалвано и от двамата кандидати, но съдът го прекрати, защото Избирателният кодекс не предвижда възможност да се обжалва решение на Общинска избирателна комисия, с което няма избран кандидат.
Решението на Общинската избирателна комисия за избор на общински съветници в Ямбол беше обжалвано от кандидати за общински съветници от АБВ и от коалиция „Народен съюз” с мотив, че има допуснати нарушения при съставянето на протоколите на секционните комисии, едно от които е неотчитане на преференции.
По делото съдът допусна да бъдат разгледани 104-те протокола на всички секционни избирателни комисии в Ямбол, но установи, че те не са подписани с особено мнение от членове на СИК и затова не допусна повторно броене на бюлетините и остави в сила решението на Общинската избирателна комисия, защото има конституционно решение, според което повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на СИК е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването. В мотивите на съда се казва още, че не са допуснати съществени нарушения, които биха могли да опорочат вота на избирателите и да променят изборния резултат.
Изборите за кмет на Елхово бяха оспорени от кандидата на БСП, който в жалбата си твърди, че има допуснати нарушения при обявяване на действителни и недействителни гласове и има разминаване между копията на протоколите на СИК, давани на застъпниците и тези, представени в Общинската избирателна комисия. И по това дело бяха проверени 29 протокола на секционните комисии в Елхово, но освен поправки по тях, някои от които без подпис и липса на подписи на член от комисията, което не ги прави недействителни, отново не бяха открити възражения и подписи с особено мнение, затова отново решението на Общинската избирателна комисия беше потвърдено.
Подобна е и ситуацията с избора на кмет на Първенец, където съдът потвърди решението на комисията.
Единственият касиран избор е за кмет на Веселиново. Ямболски административен съд обяви избора за недействителен и постанови Общинската избирателна комисия да промени решението си, с което обявява за кмет Татяна Стоева.
Според протокола от балотажа Татяна Стоева е получила 286 гласа, а нейният опонент Слав Славов – 284. В протокола са посочени общо 26 недействителни гласа, 3 за Татяна Стоева, 10 за Слав Славов и 10 от бюлетините са били празни или такива, на които не може да се установи какъв е изборът.
От решението на административен съдия Христо Христов става ясно, че по делото е допуснал проверка на действителността на бюлетините, защото при изготвянето на протокола е имало спорове между членовете на секционната избирателна комисия. Четирима от членовете са подписали протокола с особено мнение, отделно за 5 от гласовете за Татяна Стоева и за 9 от гласовете за Слав Славов също има особено мнение.
Защитникът на Татяна Стоева е посочила една от обявените за недействителни бюлетини като действителна и 55 от обявените за действителни гласове за Слав Славов като недействителни. Защитникът на Слав Славов от своя страна е посочил 3 от недействителните бюлетини за него като действителни и 73 от бюлетините за Татяна Стоева като недействителни.
При проверка на посочените бюлетини съдът е установил, че една от обявената за недействителна бюлетина за Слав Славов всъщност е действителна, а от приетите за действителни бюлетини според съда има четири недействителни за Татяна Стоева и една за Слав Славов, защото поставения в тях знак не може да се определи като „Х” или „V”.
Въз основа на тази своя преценка съдът смята, че гласовете за Татяна Стоева трябва да се намалят с 4 и стават 282, а гласовете за Слав Славов остават без промяна – 284.
Решението на съда, че изборът трябва да се обяви за недействителен е обжалвано пред Върховния административен съд и докато той не постанови своето решение, Татяна Стоева се счита за избран кмет.
Равносметката за обжалването на изборните резултати показва, че или партиите не са си обучили правилно своите членове на комисии да бъдат внимателни и да оспорват на място с вписване в протокола на установените нарушения, или не знаят как да обжалват, за да стигнат до реален резултат – да се допусне повторно преброяване на гласовете. Защото за никого не е тайна, че не един от кандидатите за общински съветници в Ямбол не са си открили преференциите, които сами са си дали в техните секции, което явно е масово нарушение, но то така и не можа да бъде доказано в съда.

Диана Иванова

About the Author :