Юбилейна вечер за 100 г. от рождението на Марин Беленозов – дългогодишен директор на Ямболската библиотека

Ямбол, 20.11.2019 г.

Юбилейна вечер, посветена на 100 години от рождението на заслужилия деятел на културата Марин Беленозов – дългогодишен директор на Окръжна библиотека Ямбол, се състоя снощи в читалнята на Регионалната библиотека. Вечерта е част от събитията, посветени на 60-годишния юбилей на библиотека „Георги С- Раковски“. Присъства синът на Марин Беленозов – Константин Беленозов, бившата директорка на библиотеката Юлия Дюлгерова, бивши и настоящи служители в този знаков за града ни културен институт. А старите снимки и филмови кадри придадоха доза мило-носталгичен привкус на вечерта.

Прожектиран беше филм „60 години в 60 минути“, който показа Ямбол през вече далечната 1959 г. с акцент върху различни значими за институцията събития – „откриването“ на ямболската Окръжна библиотека, като бе припомнено, че библиотека в Ямбол има още от 1862 г., когато е създадено читалище „Съгласие“; през 1972 г. се отделя Детският отдел; през 1978 г. Окръжната библиотека се премества от сградата на читалището в самостоятелна сграда; през 1984 г. библиотеката получава името „Георги Сава Раковски“. Марин Беленозов освен дългогодишен директор, беше един от най-активните допистници в ямболския печат, припомни настоящият директор на библиотеката Димитър Бечев. Димитър Попов прочете материал от Марин Беленозов, публикуван на 8 май 1993 г. във вестник „Тракиец“ със заглавие „Вие носите джинси – носете ги, времето е ваше“.

Димитър Бечев припомни приноса на Марин Беленозов в библиотечното дело и въобще в културния живот на Ямбол. Неуморната му дейност превръща Окръжна библиотека-Ямбол в национален първенец, неоценими са личните му заслуги като дългогодишен неин директор, а неговото професионално и гражданско поведение спасява уникален книжовен и периодичен фонд в началото на 50-те години – основно теченията на ямболските вестници „Тракиец“ и „Тунджа“, когато Главлит прави масова чистка на по-големите български библиотеки от т. нар. „упадъчна литература“.

Марин Беленозов е роден в Чепеларе на 11.7.1919 г. Завършва Държавния библиотекарски институт и е всеотдаен към библиотечното дело повече от половин век. Той е и изявен самодеец, изпълнител на повече от 50 роли на читалищната сцена. От Отечествената война се връща с медал за храброст. През 1949 г. е назначен уредник към читалище „Съгласие“ в Ямбол, а от 1958 г. до пенсионирането си през 1982 г. е директор на Окръжна библиотека – гр. Ямбол. Той е един от най-дългогодишните библиотекари в Ямбол.

Марин Беленозов е първият инициатор на създаването на кръжок по изобразително изкуство в читалище “Съгласие” през 50-е години на миналия век; един от основателите на ямболския киноклуб и с 25-годишен стаж в ръководството му. Дълги години е председател на управителния съвет на бившия профсъюзен дом на културата “М. Минков”; зам. председател на Окръжния съвет за изкуство и култура; председател на Съвета по библиотечно дело и книгоразпространение. Председател е на гарнизонната комисия за културна дейност в армията; дългогодишен сътрудник в общинския радио-център; автор на над 600 материала в периодичния печат. Съвсем естествено получава първи в града наградата – заслужил деятел на културата и е един от първите в страната.

Като директор на Окръжна дирекция “Библиотеки” организира квалификационни семинари, стажове, практикуми, теоретично-практически конференции за повишаване професионалната подготовка на библиотечните кадри.

Обича любителската камера – много кинохроники и документални филми се раждат из под неговата ръка. Вечер Минчо Беленозов участва в репетициите на самодейния музикален театър в града. А в най- късните часове започва трескава научна работа. Издава библиографският труд “Революционното работническо и комунистическо движение в Ямболски окръг – 1891-1971 г.”

Под ръководство на Марин Беленозов, в библиотека „Георги Раковски” се разгръща многостранна дейност. Обособяват се: просторно помещение за свободен достъп, три читални, комплексен отдел “Изкуство” и Детски отдел, намиращ се в самостоятелна сграда. Богатата справочно – библиографска дейност е ориентирана към актуалните проблеми на окръга.

През 1979 г. Марин Беленозов навършва 60 години. Трифон Йосифов, тогава – Георгиев е сценарист на филм за него, оператор е Кольо Видев. Филмът отразява моменти от професионалния път на бай Минчо, както бе известен той сред ямболии, а така също и дейността на Окръжна библиотека-Ямбол тогава. Присъстващите в залата имаха възможност да изгледат филма, чрез него да се завърнат назад във времето, по-възрастните – да се заредят със сладки носталгични спомени.

Вечерта продължи в разкази и спомени, които дългогодишни библиотекари споделиха за някогашния си директор.

About the Author :

Leave a reply