„Ще се видим в България!“

Болярово, 05.07.2022 г.

С тези думи завърши шестото международно събитие: „Създаване на нови и иновативни стратегии за развитие на умните и устойчиви исторически селища“, проведено през периода 27 юни – 02 юли 2022 г в община Вимианцо, Испания.

На срещата в северната испанска община представители на местни власти и НПО, работещи в сферата на публичните дейности от 8 държави одобриха Съвместна стратегия за мрежа от  „умни“ исторически селища. Обсъдиха и съдържанието на план мултиплициране и устойчивост на постигнатите резултати по проекта.

От страна на община Болярово групата беше водена от кмета – Христо Христов.

В първия пленарен ден Нина Терзиева, заместник-кмет на община Болярово участва с представяне на постигнатото по проекта на територията на общината и научените уроци. Беше представен и окончателният вариант на Съвместната стратегия за изграждане на мрежа от „умни“ исторически селища, за чието съставяне отговаряше община Болярово.

През периода 30 и 31 август, 01 и 02 септември над 20 участника от Испания, Португалия, Италия, Белгия, Хърватия, Северна Македония, Латвия ще посетят община Болярово, където ще вземат участие в заключителното седмо международно събитие по проекта под наслов: „Международен форум за социалната устойчивост и културното наследство на Европейските селски територии.“

About the Author :