Ще гръмне ли “Апартаментгейт” и в Ямбол?

IMG_20190417_124910До г-н Сотир Цацаров

Главен прокурор

на Република България

До г-н Димитър Петров

и.д Ръководител на

Специализираната прокуратура на Република България

До г-н Бойко Борисов

Председател   на ПП ГЕРБ

До медиите

 

С И Г Н А Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ – гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

            Относно: Подадени декларации до Сметна палата и КПКОНПИ от кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов и председателя на ОбС Ямбол Данаил Георгиев Ибришимов и декларираните в тях цени на придобиване на апартаменти с гаражи (в една и съща кооперация на улица в Централна градска час на Ямбол) значително под пазарните

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            От подадената встъпителна декларация на председателя на ОбС Ямбол Данаил Георгиев Ибришимов до Сметната палата на РБългария и декларираните в нея цени на придобиване на апартамент с гараж, мазе и общи части (в кооперация на улица в Централна градска част на Ямбол), става ясно, че за 147м2 е заплатил заедно със съпругата си 98 000 лв или средната цена за придобиване е около 340 €/м2, при пазарни цени от около 500 €/м2. Справка в служба по вписванията сочи, че въпросния имот се състои от апартамент=105,44м2 + мазе=4,71м2 + гараж=18,38м2 + 42,99м2 общи части или сумарно имота е 171,52м2. Така цената става = около 293€/м2.

            От подадената ежегодна декларация на кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов до КПКОНПИ и декларираните в нея цени на придобиване на апартамент с гараж и общи части (в същата кооперация, на същата улица в Централна градска час на Ямбол), става ясно, че за 135м2 е заплатил заедно със съпругата си 85 334 лв или средната цена за придобиване е около 325 €/м2, при пазарни цени от около 500 €/м2. Справка в служба по вписванията сочи, че въпросния имот се състои от апартамент=113,41м2 + гараж=22,70м2 + 39,16м2 общи части или сумарно имота е 175,27м2. Така цената става = около 250€/м2.

            И в двата случая става въпрос за фрапиращи разлики с пазарните цени! Има обаче една съществена разлика между цената от 98 000 лв., платена от семейство Ибришимови и цената от 85 334 лв., платена от семейството на кмета Славов! Първата е приемливо пазарно „закръглена“, докато втората, платена от семейството на кмета Георги Славов, е подозрително „ръбеста“, намирисваща на данъчна оценка, а не на цена за сделка на пазарен принцип?! Общото е, че и двете са далече от „истината“, което води до съмнения относно платените от кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов и председателя на ОбС Ямбол Данаил Георгиев Ибришимов нотариални такси и данъци, а от там и до щета за община Ямбол и държавата ни! Или както е модерно тия дни – заформя се един провинциален ямболски „апартамент гейт“, но без тераси?!

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Борисов,           

            Основният ни въпрос за проверка е – има ли извършени нарушения от кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов и председателя на ОбС Ямбол Данаил Георгиев Ибришимов във връзка с декларираните от тях данни в имотните им декларации и има ли нанесени щети от неплатени такси и данъци?

            А колкото до обикновените граждани на България въпроса остава да е само един – това ли е моралът на управляващите държавата ни? Този риторичен въпрос е към г-н Бойко Борисов, защото той е този, който обяви, че моралът ще е водещ критерий за управниците ни!

Приложения:

1.Декларация на председателя на ОбС Ямбол Данаил Георгиев Ибришимов до Сметната палата на РБългария – https://register.caciaf.bg/2015y/26F80F65-00EB-449A-AFB7-FB9C9FF8686474786.xml?fbclid=IwAR1LzpK7gmgbGbSx_DNiKLonLEYdWOupHOVzxogJeZk56PFlJwYrUxQf4co

2. Декларация на кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов до КПКОНПИ –

https://register.caciaf.bg/2018y/3C66F4A1-BE13-49A4-9F45-B4115AE44BA691932.xml?fbclid=IwAR1dGFqiKwfEDbq3Y6j5KbpM7pL-1JUcdoa5GMnqj_aN7wdXOuISBkIX9p

 

С уважение:    Александър Петров

Борислав Пехливанов

Каньо Канев

Иван Кърцъков

Красимир Стойчев

Рафаел Калдерон

About the Author :