Шпионинът Вълчо Кръстев реши да излезе от сянката

kasablankaЯмболлията Вълчо Кръстев, който дълги години е бил разузнавач, или агент, или шпионин, зависи от коя точка на Завесата е живял човек, реши да опише в книга спомените си. Нашият съгражданин от години има склонност към литературата, но нямаше навършени 85 години, и ако бе отпечатал мемоарите за секретните си мисии в Арабския свят, щеше да бъде лишен от голямата пенсия.
Такива са законите в страната ни, а малцина  достигат в добро здраве до тази патриаршеска възраст. Вълчо Кръстев обаче се държи и сподели за „Делник”, че книгата е написана и той търси сега подходящо издателство.
Но, както винаги е в специалните служби, и на този етап от живота си, той не може да разкрие имената на мнозина от разузнавачите, с които е действал през годините, тъй като те пък не са навършили заветните 85 години, и може да ги изложи на риск.

About the Author :