Широкоспектърна мобилна техника в „Тунджа“

20140904_144922В съответствие с поетите ангажименти и решение на Общинския съвет, Община „Тунджа“ вече разполага с нов багер – ескаватор с челен товарач. Багерът е доставен чрез възлагане на обществена поръчка. Специализираната техника е на стойност 113 800 лева.

Закупуването е във връзка с необходимостта от повишаване капацитета на машинния парк на община „Тунджа” със специализирана колесна техника за поддържането и извършването на ремонти на общинската пътна инфраструктура.  Наред с това тя ще се използва и за изкопни работи, подобряване проводимостта на деретата, Багерът е комплектуван с четири вида кофи, предназначени за различни видове дейности. Той ще бъде и основно средство на действие при възникване на екстремни ситуации в населените места на общината. Към машината е закачен и храсторез, който ще се използва за почистване на канали и захрастяване по четвъртокласната пътна мрежа, преминаваща през община „Тунджа“.

В момента багерът е позициониран в с. Роза, където се извършва обучение на шофьора и се изпитват техническите параметри на машината.

Съгласно сключения договор, фирмата се задължава да осигури качествено сервизно обслужване на техниката в рамките на гаранционния период – 5 години или 2 500 мото часа.

През този период тя поема разходите по подмяна на дефектирали части.

При невъзможност за отстраняване на повредата в 3-дневен срок, фирмата предоставя съответно оборотна (заместваща) техника за срока на ремонта.

 

About the Author :