Читалище “Умение” обявява конкурс “Здраве от извора”

По повод 22 март – Световен ден на водата

Читалище „Умение-2003“-Ямбол обявява

КОНКУРС ЗА ЗА РИСУНКА, СТИХОТВОРЕНИЕ, ЕСЕ, РАЗКАЗ, ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА: „ЗДРАВЕ ОТ ИЗВОРА“ 

Конкурсът се провежда в рамките на проект „Здраве от извора“, който се реализира по програма „Съгради промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“. 

КРАЕН СРОК: 00.00 часа на 22 март 2016 г.

22 март се отбелязва като Световен ден на водата от 1993 г. по инициатива на ООН, като целта е да се засили общественото внимание върху опазването на сладководните води. През 2016 г. темата на световния ден е „Вода и работни места“.

Целта на конкурса е да стимулира творческото въображение на децата и младите хора по темата за опазването на водите и да популяризира и презентира създадените творби.

ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ: Всеки ученик, група ученици, кръжок, клуб, училище от България

Възрастови групи:

• І възрастова група: от 7 до 11 години

• ІІ възрастова група: от 12 до 16 години

• ІІІ възраства група: от 17 до 20 години

ТВОРБИТЕ трябва да носят АВТОРСКИ ПОСЛАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ВОДИТЕ. Всеки участник носи лична отговорност да участва само със собствени произведения, които не нарушават авторски права на други хора. Читалище „Умение-2003“ и финансиращите организации не носят отговорност за авторството на участващите творби.

ВАЖНО: Участвайки в този конкурс, вие предварително давате съгласието си материалите и името ви да бъдат публикувани на сайта на проекта.

УЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА НИ ИЗПРАТЯТ своите творби до 00.00 часа на 22 март 2016 г. на адрес 8600 гр. Ямбол ул. Ал. Стамболийски 14 ет.3 или чрез снимка от телефон или фотоапарат чрез Facebook   https://www.facebook.com/Zdraveotizvora/ или на e-mail: [email protected].

Всеки участник може да участва с неограничен брой творби от всички раздели. НЕ ПРОПУСКАЙТЕ към творбите си да ни дадете и следната информация: име, възраст, адрес, телефон или e-mail за връзка.

Специфични изисквания към участниците в конкурса:

РАЗДЕЛ “РИСУНКА” – формат не по-голям от 35/50, техника и материали: без ограничение.

РАЗДЕЛ ФОТОГРАФИЯ – JPEG формат до 300 KB.

РАЗДЕЛ “СТИХОТВОРЕНИЕ” – до 1 стандартна машинописна страница, стихотворенията да са непубликувани  

РАЗДЕЛИ “ЕСЕ И РАЗКАЗ” – до 2 стандартни машинописни листа, творбите да са непубликувани

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

Лауреатите ще бъдат обявени чрез Facebook   https://www.facebook.com/Zdraveotizvora/, блога http://zdraveotizvora.blogspot.bg/ и медиите до 10 април 2016 г.

Наградите ще са предметни и ще бъдат връчени на Областен форум-театър за опазването на реките и язовирите в област Ямбол, посветен на Деня на Земята – 22 април.  

About the Author :