Читалище „Съгласие 1862” гр. Ямбол и Инър Уил Клуб гр. Ямбол обявяват литературен конкурс за есе „Майчице свята” по случай Благовещение

ЧИТАЛИЩЕ

 

    ОБЯВЯВАТ

 

       Литературен  конкурс  за  ЕСЕ „Майчице свята”

                    по  случай  БЛАГОВЕЩЕНИЕ

                                Тема – свободна

 

Условия за участие:

* В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас от цялата страна.

*Участниците ще бъдат разделени в 3 възрастови групи:

от I  до  IV клас

от V до VIII клас

от IX до XII клас

Размерът на  есето трябва да бъде до две машинописни страници, придружени с имената, класа и училището на участника, телефон за връзка.

Ще бъдат раздадени предметни награди на първите три отличени творби във всяка възрастова група.

Конкурсните творби се приемат до 17.03.2023 г. от 9 до 17 часа  в канцеларията на читалището на адрес: гр. Ямбол, ул. “Г. С. Раковски“ № 20, НЧ “Съгласие 1862“ и на ел. поща на читалището: [email protected]

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24.03.2023 г.  от 17:30 часа в Синия салон на читалището на концерта „БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ и на фейсбук страницата на читалище „Съгласие – 1862”.

About the Author :