Читалище „Съгласие” с конкурс за млади художници и литератори

saglasieТрадиционният си конкурс за млади художници и литератори “Да опазим планетата чиста” Ямбол  обяви Народно читалище „Съгласие”. „Делник” публикува всичко подробности за конкурса, който е една възможност за подрастващите творци в града ни да се изявят в състезателна атмосфера.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА: 
Да се даде поле за изграждане  и изява на екологичното съзнание и възпитание на децата и техния интерес към природата, чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. Конкурсът е посветен на Деня на Земята – 22 април.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
            1.Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол, като инициатива на НЧ”Съгласие-1862”град Ямбол и е подкрепен от Община Ямбол и Община „Тунджа”.
         2.Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив.Конкурсните работи не подлежат на връщане. 

 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА 
1.Място на провеждане: гр.Ямбол, НЧ”Съгласие 1862”
2.Срок за представяне на произведенията – до 12 април  2016г.
3.Участници в конкурса:
Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД,ЦДГ,училища, студия ,клубове, школи и др.
Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение.
4.Възрастови категории за двата раздела на конкурса:
І възрастова група –  до ІV клас.
ІІ възрастова група – от V до VІІІ клас .
ІІІ възрастова група – от ІХ до ХІІ клас .
5.Раздели:
Конкурсът е в два раздела:изобразително изкуство и литература.

Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение.
6.Техники и жанрове:
В раздел „Изобразително изкуство”- използват се всички видове техники върху картон.Формат на рисунките: минимален 30/43см,  максимален 64/80см.
В раздел „Литература” – приказка,кратък разказ,есе,стихотворение.Обем на литературните творби – до три страници.
7.Тема: 
Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Да опазим планетата чиста”. 
8.Оценяване: 
За участие в конкурса се допускат изпратилите творба,на гърба на която да има следната информация: име и фамилия на участника, институция,клас,телефон.
Творбите се оценяват от компетентно жури в два състава –  за двата раздела.
Критерии:
Раздел „Изобразително изкуство” – композиция,живописен стил, оригиналност.
Раздел „Литература”-спазване на изискванията на избрания от участника жанр.
9.Награден фонд: 
Награди за 1,2 и 3 място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 20 април 2016 година 17:00часа в НЧ”Съгласие 1862”гр.Ямбол.

Адрес за подаване на творбите:
гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски”№20, НЧ ”Съгласие 1862” – за конкурса  за млади художници и литератори”Да опазим планетата чиста”.
E-mail:[email protected] 
За повече информация:
НЧ”Съгласие 1862”-Ямбол тел./факс 046664127; тел.046664126 

About the Author :