Читалище “Съгласие” обяви театралния конкурс “Този свят е и мой”

ОБЩИНА ЯМБОЛ
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ – 1862“

О Р Г А Н И З И Р А Т
ТЕАТРАЛЕН КОНКУРС „ТОЗИ СВЯТ Е И МОЙ“

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:
– за индивидуални изпълнители: стихотворение,проза,монолог,басня -до 3 минути
– за театрални групи: времетраене на представлението – до 15 минути
– Участниците в конкурса /индивидуални и театрални групи/ могат да представят по едно произведение.
– Участниците са разделени в четири възрастови групи със съответния награден фонд за всяка:
до І клас
от ІІ до V клас
от VІ до VІІІ клас
от ІХ до ХІІ клас
Жури от професионалисти определя носителите на наградите.
Разходите по пребиваването са за сметка на участниците.
Всички участници ще получат грамоти за участие в конкурса.
Конкурсът се провежда в зала с ограничени технически възможности-осигурява се сцена/подиум/ 10х3м,озвучаване и осветление.Музикалното оформление да е на CD.
Конкурсът ще се проведе на 22 април 2016 год. от 9 часа в синия салон на читалището.
Заявки за участие се приемат до 17 часа на 19 април 2016 година в НЧ“Съгласие-1862“- гр.Ямбол,ул.“Г.С.Раковски“ №20, или на e-mail на читалището.
НАГРАДИ:
Присъждат се първа,втора и трета награда във всяка категория в четирите възрастови групи и специалната награда на НЧ”Съгласие-1862”,придружени с парична премия и грамота.

За допълнителна информация – тел.046 664126, 046 664127, 0895450400; e-mail : [email protected]

 

About the Author :