Читалище „Просвета-1892” – Стралджа: Творческо дълголетие, съчетано с традиции и модерни идеи

DSC03548Най-голямото, най-активното, с най-разнообразна дейност – така се определя стралджанското читалище в общината. Напълно заслужено заради  постиженията, идеите, успехите, заради любовта  към традициите и подкрепата на новаторството, заради приемствеността в  съхраняване, обогатяване и разпространяване на богатото фолклорно наследство. „Нашето читалище ще продължи да се утвърждава  и възражда и то според новите изисквания на живота – като място , осигуряващо достъп до култура и информация, нужни на всеки човек. Като място, където може да се осъществи повелята на времето-  обучение цял живот, творческо дълголетие.” С тези думи Мария Толева,зам.кмет и  председател на читалището, изрази  всеобщото убеждение на присъстващите на отчетното годишно събрание. Преди това тя разказа подробно за поставените цели, извършените дейности, постигнатите резултати, отличията, концертите и представленията.

Художественото творчество на читалището  се изразява с дейността на самодейните състави, групи и индивидуални изпълнители. Общо във формациите са включени над 2000 деца, ученици и граждани. ФА”Въжички”, който навърши своите 50 години, поддържа пет танцови групи, всяка от които със свой стил, програма и успехи. Множество са участията в общински, регионални и национални фолклорни прояви, от които самодейците се завръщат традиционно с най-високите отличия.    Годината беше успешна и за кукерската група, която също донесе не малко награди за читалището. Добри думи заслужи и театралния колектив „Мелпомена”, който спечели публиката с постановката „Вражалец” и завоюва наградата на Съюза на българските артисти. Поредното предизвикателство за артистите-самодейци е  подготовката на Вазовата комедия „Службогонци”. Разнообразна е дейността на библиотеката, която разполага с над 15 хил.тома литература, компютърна зала и интернет услуги и привлича все повече посетители. През отчетния период те достигнаха  5 857. Не липсват дарители на книги както и стремеж за въвеждане на нови форми за разпространение на литература.

Грижата за читалището  от страна на настоятелство  се изразява в разработката и реализацията на проект за обновление на сградата. Осигурена е допълваща субсидия от Министерство на културата в размер на 25 хил.лв. с които е ремонтиран покрива, освежена е фасадата, фоайето на читалището. Направен е ремонт на водосточната инсталация и обшивка на репетиционната зала. Усилията сега са насочени към осигуряване на озвучителна техника.

„Читалището в Стралджа е индикатор за културната дейност в общината.Със своята дейност предизвиква и останалите читалища да обогатяват и разнообразяват идеите си, да доказват творчески възможности.”, подчерта в изказването си кмета на общината Митко Андонов, който е и член на настоятелството. Той със задоволство отбеляза поддържането на интереса към читалищната дейност от децата ,учениците, младежите, които не спират да овладяват танцовото изкуство, включват се в програмата на самодейните колективи, радват се на изявите и постиженията, което ги мотивира да продължават да се развиват в тази област.Поднасяйки благодарност към всички самодейци, към членовете на настоятелството, г-н Андонов подчерта, че техният труд е потребност и удоволствие, гордост и радост за стралджанци.

Одобрявайки дейността през изминалата 2014 г.  присъстващите гласуваха и  новият план за работа през 2015, който е не по-малко богат и разнообразен.

About the Author :