Читалище “Зора” организира онлайн фестивал “Песните на Европа”

Ямбол, 4.11.2020 г.

Ученически фестивал “Песните на Европа 2020” организра онлайн  НЧ „Зора-1945“ – Ямбол с подкрепата на община Ямбол.

Чрез него читалището съдейства за разпространяване песенното богатство на страните от Европа сред българските ученици, формира положително отношение към културното наследство на европейските народи и мотивира учениците за изучаване на езиците на тези народи.

С Т А Т У Т на фестивала: 

Ученическият фестивал „Песните на Европа” – Ямбол, 2020 ще се проведе през месец ноември и включва в себе си конкурс за поп и джаз пеене.

В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.

Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

Участниците във фестивала се състезават в четири възрастови групи:

първа: 4 – 6 години;

втора: 7 – 10 години;

трета: 11 – 15 години;

четвърта: 16 – 19 години.

Срок за получаване на заявки и видеозаписи на изпълненията –

27 ноември 2020 г.  на  e-mail:  [email protected]

С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си изпълнението му да бъде използвано за целите на конкурса в рекламни материали, филми и др.

Изисквания за видеозаписите:

  • да бъдат записани с телефон в хоризонтално положение, видеокамера или фотоапарат;
  • да бъдат заснети в домашна обстановка или в репетиционна зала.

ЖУРИ И НАГРАДИ:

Видео-изпълненията ще се оценяват от професионално жури на 28.11.2020 г.

Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.

Класираните на първо, второ и трето място получават дипломи и награди.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 30 ноември 2020 г. на сайта и фейсбук страницата  на НЧ „Зора-1945”.

Телефони за контакт:  046/ 666 951;   0879069615;  0879069613.

About the Author :