Читалище „Възраждане – 1928” – Войника отчита дейността си

???????????????????????????????Повече от 80 са членовете на читалище „Възраждане-1928”-Войника. И всичките тези хора по един или друг начин участват в художествено-творческата, културна и информационна  дейност на местния културен храм, съдействат, подпомагат и развиват изпълнението на различни идеи. И постигат своите успехи.

За изминалата 2014 г. дейността на читалището е структурирана в  няколко групи  като една от най-активните е   женската певческа група”Латинка” с ръководител Мария Стоянова. Това всъщност са жените, които съхраняват местния песенен фолклор. Всяка година се представят успешно на народния събор „Мараш пее”, имат свои изяви и на различни други фестивали и събори. За свой голям успех считат Златния медал от конкурса „Кехлибарен грозд” Харманли, 2014г. На обществено признание се радват и групите  за хумор и сатира  и за  художествено слово с ръководител Янка Динева , коледарска  и лазарска група с ръководител Жечка Колева. Своя успешна дейност развива библиотеката, която поддържа книжен фонд от над 8000 тома. Възрастните хора считат за свой втори дом пенсионерския клуб. Представителките на нежния пол  имат своята територия в Клуба на жената. Към читалището са  обособени още   Младежки клуб,  Компютърна зала и музей.

DSC03209Отчетният доклад, представен от Жеко Жеков, кмет на селото и председател на читалището,  беше достатъчно изчерпателен с подробности за всяка от читалищните дейности. Не без гордост настоятелството докладва и за успешния ремонт на сградата на читалището, извършен с подкрепата на общинското ръководство, за което специално бяха поднесени благодарности към кмета на общината Митко Андонов. Осъществен е ремонт и на музейната сбирка, която е емблема на селото. Не напразно в бъдещите си планове читалището  включва обогатяване на експонатите.

Като плюс в работата беше отчетена съвместната дейност между читалището, училището, детската градина. Традиция е да се провеждат съвместни богати инициативи, да се отбелязват празници. Оригинално прозвуча и фактът, че самодейците с водещата роля на Мария Стоянова  сътворили с много любов своя любима песен за Войника, която се превръща в химн на селото.

В хода на представяне на отчета Жеко Жеков  изрази  всеобщата гордост от успехите на читалището. Като родственик на първоучредителите той сподели, че в съзнанието на войничани винаги ще се запазят имената на учителите Димитър Попжелязков , Стоян Попжелязков , Стоян Петров Попов, земеделец и останалите 30 техни сподвижници, които през 1928г. полагат основите на книжовността, културата и духовността във Войника.

Във всяко от последвалите изказвания прозвуча същия тон на радост от постигнатото и заслужено самочувствие. Припомнено беше, че женската певческа група има своята дълга история от 1969г. до днес, време през което   песните и обичаите  се съхраняват в автентичния им вид, разпространяват се, предават се с любов на по-младите. Обърнато беше внимание и на запазените 100-годишни носии в селото, които намират показ на различни фолклорни прояви. Войника е селото, което  поддържа книжовността. „Читалището дава пример с най-много издадени свои   книги”, подчерта в изказването си Кольо Пехливанов, гл.експерт „Култура” . Той благодари за поддържаната богата дейност, включително и  музейна, и изрази готовност да помага за осъществяване на новите идеи. Гост на събранието беше и Мария Толева, зам.кмет, която не скри възхищението си от този възрожденски дух , който читалищните дейци поддържат във Войника. От името на кмета Митко Андонов тя поздрави самодейците и добави:” Вашето читалище е доказателство за един истински храм на духовността в който всеки стъпва на пръсти. Вие показвате как с уважение и преклонение трябва да съхраняваме традициите. И заедно с това успешно въвеждате новости, които радват по-младите.”

Присъстващите единодушно одобриха отчета на настоятелството и останалите документи – Културен календар за 2015 г., план за дейностите, бюджет.

About the Author :