Четири проекта ще получат финансиране по програма „ЕVN за България“ за 2016 г.

evn341_01Четири проекта достигнаха до последния кръг и бяха одобрени за финансиране попрограмата „ЕVN за България“ за 2016 г., която компанията стартира в началото на годината. От постъпилите 77 предложения общо 4 проекта бяха одобрени за финансиране:

  • смяна на дограма и нова електрическа инсталация в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания в гр. Пловдив, изпълнител: сдружение „Паралелен свят“.
  • фотоволтаична система и пиезопътека в горско училище в гр. Смолян, изпълнител: местно сдружение „FunintheMountain“
  • ремонт на фасада, нова дограма и боядисване на сградата на Школа по изкуствата „Емануил Манолов“ в гр. Казанлък, изпълнител: Народно читалище „Искра 1860“.
  • смяна на осветление в детско отделение на МБАЛ „Пловдив”,  изпълнител: неформална група от физически лица „Добротворци”. 

Избраните кандидати имат възможност да осъществят проектите си до ноември 2016 г., след което ще бъдат представени резултатите.

EVN България стартира програмата като част от стратегията си за корпоративна и социална отговорност с акцент, постигането на максимален обществен и екологичен ефект, устойчив във времето. Кандидати бяха юридически лица с нестопанска цел, граждани, читалища, училища и детски градини. Чрез програмата ЕVN България цели да насочи средствата, които може да отдели в рамките на своята корпоративна социална отговорност, към  каузи с дълготраен положителен ефект за хората и природата. Максималната стойност за финансиране на едно проектно предложение е в размер до 15 000 лева, а общият бюджет на програмата е 40 000 лв. Всеки от постъпилите 77 проекта беше оценен от Комисия за оценка на EVN България, съставена от експерти на компанията в областите екология, енергийна ефективност, строителство и проектен мениджмънт.

Детайлна информация за програмата е налична на: http://www.evn.bg/Otgovornost/EVN_za_BG/2016.aspx

„ЕVN за България“ за 2016 г. е второто издание на програмата. Първото издание през 2015 г. беше посветено на корпоративното доброволчество от страна на сътрудниците на компанията, които осъществиха 60 акции в 28 населени места в Югоизточна България. Над 420 сътрудници се включиха в доброволчески акции с подкрепата на компанията. Така бяха подпомогнати центрове за настаняване от семеен тип за деца, домове за възрастни хора, центрове за деца с увреждания, детски градини, училища, бежански център, читалища, театър, музеи и др. Техните постижения са публикувани на интернет страницата на компанията на следния линк:

https://www.evn.bg/Otgovornost/EVN_za_BG/2015/EVN_za-BG_Akcii.aspx.

 

About the Author :