Четири детски полицейски управления ще бъдат открити в област Ямбол

1368008624Iniciativa PB 1На 16 май /понеделник/ в четири училища на територията на област Ямбол тържествено ще бъдат открити “Детски полицейски управления”.

–          от 12:00 часа в ОУ “Л.Каравелов” – град Ямбол ;

–          от 12:00 часа в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – град Елхово;

–          от 12:30 часа в ОУ “Паисий Хилендарски” – с. Роза, общ.Тунджа;

–          от 13:00 часа в СОУ “Пейо Яворов” – Стралджа.

Стартът на двугодишното обучение на малките доброволци  ще бъде даден със сключването на споразумения и декларации за партньорство между директорите на училищата и началниците на съответните районни управления на МВР. Тогава малките доброволци ще положат клетва  и ще им бъдат връчени отличителни значки  и светлоотразителни жилетки.

Програмата “Детско полицейско управление” ще се реализира с участието на  служители на МВР от структурите “Охранителна полиция”, “Пътна полиция”, “Криминална полиция”, психолози от психологичните лаборатории на МВР, експерти и доброволци от Български червен кръст и други външни лектори.

Идеята на програмата е децата да получат знания и умения за: опазване на своя живот и този на приятелите си; справяне в трудни ситуации и различни предизвикателства в къщи, в училище или на улицата; своите права и отговорности пред обществото; работа в екип и толерантност към чуждото мнение и различните от тях.

Формата на обучение е извънкласна, като занятията ще се провеждат по предварително изготвен и утвърден от началника на съответното РУ на МВР  и директора на учебното заведение график, веднъж седмично, считано от 1 октомври до 1 юни на съответната учебна година. Темите ще бъдат съобразени с възрастта на децата, регионалната специфика, традиции и култура. Освен лекции ще има практически занятия, викторини и ролеви игри.

 

About the Author :