Четиридесет и седмо заседание на Общински съвет – Болярово

IMG_9887На 25 април 2019 година Общински съвет – Болярово проведе четиридесет и седмото си заседание.

На него бяха разгледани, обсъдени и приети докладите за дейността през 2018 г. на няколко читалища: НЧ „Възраждане – 1912 г.” – гр. Болярово; НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1930 г.” – с. Попово; НЧ „Ана Маймункова – 1894 г.”- с. Воден; НЧ „Светлина – 1928 г.” – с. Мамарчево; НЧ „Просвета – 1927 г.”- с. Голямо Крушево; НЧ „Стефан Караджа – 1904 г.” – с. Стефан Караджово.

Разгледани, обсъдени и одобрени бяха и отчетите за работата през 2018 година на кметовете на: село Голямо Крушево; село Шарково и кметския наместник на село Горска поляна.

IMG_9889Местните депутати гласува и докладни записки относно: одобряване на разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за първото тримесечие на 2019 година; отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г.; отдаване под наем на общинска земеделска земя на територията на община Болярово за срок от пет стопански години; отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост в землището на с. Стефан Караджово; одобряване на направените инвестиции финансирани от „В и К“ ЕООД гр. Ямбол и непредвидени в подробната им инвестиционна програма за 2018 година; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за гражданската регистрация за 2018 г.; отчет за организацията на работа на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за вероизповеданията, подзаконови нормативни актове и Наредба № 14 за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на община Болярово за 2018 г.; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по чл. 133, 134, 178 и други разпоредби за общините от закона за ветеринарно-медицинската дейност за 2018 година;  приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 година в община Болярово; приемане на годишен план за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Болярово; приемане на годишен план за 2020 г. и ползване на дървесина от Общинския горски фонд на територията на община Болярово; маркиране на дървесина в Общински горски територии на община Болярово за 2020 г.; приемане на Стратегията за подкрепа личностно развитие на децата и учениците в община Болярово.

IMG_9888 IMG_9898

 

About the Author :