Четвъртокласниците в Ямболско най-зле по български език, най-добре по “човекът и обществото”

матураРезултатите от националното външно оценяване на учениците от IV клас в област Ямбол през 2017/2018 учебна година показват, че най-голямо е занижението спрямо предходната година по български език – с 1,5 точки. По-ниски са резултатите и по предмета “човекът и природата” – с 0,41 т., и по математика – с 0,31 т. Единственият предмет, по който четвъртокласниците отбелязват по-добри резултати, е “човекът и обществото”  – с 0,20 т. Средният тестови бал за региона е занижен с 0,35 точки. Отчита се сравнителна устойчивост на резултатите през последните три последователни години. По-ниски са резултатите в малките населени места, където се обучават ученици от етническите малцинства.

Най-много училища са завишили резултатите си по математика – 16 на брой. Най-голям е броят на училищата, показали по-ниски резултати по български език и литература – 25 на брой.

Изпитът е проведен в 29 училища на територията на област Ямбол. На него са се явили между 1 139 и 1077 ученици по различните предмети. Не са се явили между 44 и 62 ученици. Причина за неявяването са, че това са деца със специални образователни потребности, заболели или заминали в чужбина.

About the Author :

Leave a reply