Честит празник на народните будители и на учените в България!

Уважаеми съграждани, дами и господа,
В ден като днешния ние отдаваме дължимото, оказваме своята почит към онези “заслужили българи”, които през вековете са дали и дават приноса си за запазване и издигане на българската духовност, а с това и на самата ни нация.
Затова аз бих искала най-сърдечно да поздравя съвременните български учени и изследователи, учители, писатели, журналисти, читалищни деятели, творци от всички сфери и поколения, будителите в най-широкия смисъл на думата.
Хората, на които в значителна степен се дължи фактът, че българската култура, наука и образование отдавна имат своето европейско и световно признание и конвертируемост и получават шансове да бъдат пълноценна част от общото европейско научно пространство, от територията на знанието, на духовността.
Днес по-добре от всякога, от дистанцията на изминалите векове и изправени пред нови национални изпитания, разбираме пророческите думи на Васил Друмев: “Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!”

Честит празник на народните будители и на учените в България!

Честит празник и на всички, работещи в сферата на образованието и културата в общината ни!

Мария Маринова,

временно изпълняваща длъжността

кмет на община БОЛЯРОВО

About the Author :

Leave a reply