След 2020 г. ще се разбере дали ще ремонтираме Художествената галерия и Младежкия дом

ch 1Едва след 2020 година ще стане ясно дали Художествената галерия, Младежкия дом и Музея на бойната слава ще бъдат ремонтирани с европейски средства. Това стана ясно на пресконференцията за отчета на свършеното по проектите за градската среда. Тогава кметът и ръководителят на проекта Мария Паспалджиева обясниха, че се налага ново преработване на обектите от инвестиционната програма в частта културна инфраструктура.

Припомняме, че според изготвената Инвестиционна програма на община Ямбол, за която беше заделен ресурс от 25 млн. лв., за Културна инфраструктура бяха определени три обекта – първите два бяха ремонт и модернизация на Художествената галерия и Младежкия дом, а третият е ремонт на Музея на бойната слава. Общата стойност на трите проекта беше 11 272 605 лв.

Сега се оказва, че се извършва ново преработване, ново препроектиране на тези обекти, защото държавата е променила политиката си за културната инфраструктура и е решила, че тя няма да се финансира само с безвъзмездна финансова помощ, а и чрез т. нар. Фонд на фондовете, който ще отпуска заеми на общините. Тези средства ще се връщат от планираните приходи от обектите от културната инфраструктура.

Това означава, че сега  общината ще трябва да преработи отново тези проекти, като планира в тях и дейности, от които ще се получават приходи, за да има откъде да се връщат средствата, заети от Фонда на фондовете.

За Младежкия дом това ще бъде четвърти проект, защото досега общината, опитвайки се да намери начин да финансира ремонта му, е разработила три проекта.

ch 2Подобна е и ситуацията с проектите за Художествената галерия и за Музея на бойната слава.

„Тези преработки се налагат, тъй като в момента има изменение на насоките, за изпълнение на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, част от които е изпълнението на Инвестиционната програма на града. Тези изменения казват, че обектите за културна инфраструктура задължително се финансират от Фонда на фондовете, който осигурява заемни средства за реализирането на тези проекти, тъй като безвъзмездната финансова помощ за обектите от културната инфраструктура е ограничена. Останалата част на проектите ще се финансират от Фонд на фондовете, който за нашата част от страната е Фондът за устойчиви градове. В тази връзка, за да бъдат финансирани тези проекти, те трябва да генерират приходи, което налага ние да преработим инвестиционните ни проекти, да заложим дейности, които ще водят до генериране на приходи. Тези условия бяха съвсем скоро ясни, затова всъщност не сме стартирали още тези проекти”, обясни Мария Паспалджиева. Тя уточни, че сроковете за подаване на проектите от културната инфраструктура са до 31 декември 2020 г.

По-кратък е срокът за проектите от социалната инфраструктура-  подаването на проектите трябва да стане до 31 декември 2019 г. Затова и в момента общината подготвя проекта за Кризисния център, за който според първоначалните планове бяха заделени 1,5 млн. лв.

По-важното е, че дали проектите от културната инфраструктура ще бъдат одобрени, ще стане ясно едва след 2020 година, когато премине средносрочната оценка на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

Едва тогава ще стане ясно и колко средства ще бъдат освободени от т. нар. съвместно съфинансиране на обектите от културната инфраструктура и какви други резервни проекти от Интегрирания план за градско развитие ще бъдат изпълнени.

Мария Паспалджиева увери, че ресурсът от 25 млн. лв. на община Ямбол е гарантиран, но чак след тази средносрочна оценка през 2020 г. ще стане ясно какви допълнителни проекти ще могат да се финансират.

Другата промяна е, че са отпаднали ограниченията за инвестиционните приоритети и общината ще може да направи и още проекти от резервния списък за градска среда.

Не е ясно защо държавата непрекъснато прави промени в този тип финансиране на интегрираните планове, с което на практика още повече обърква и бави общините. Единственото напълно ясно нещо е, че крайният срок за завършване на строителните дейности по всички проекти от този програмен период е 2023 г. и той няма да бъде удължаван. Ако до тогава средствата не бъдат усвоени, ще трябва да се връщат.

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply