Църковният храм в Горска поляна с нов под чрез дарители

Горска поляна, 25.04.2021

Благодарение на дарители завърши ремонтът на подовата настилка на черквата в село Горска поляна, съобщи кметският наместник Стоян Михов. Жителите на селото изказват своята голяма благодарност на спонсорите за това на семейство Мирена и Николай Граматикови, братята Петко и Марин Скарлеви и Николай Д. Ишкиев.

Със средства от общинския бюджет през миналата година в селото бяха монтирани две видеокамери на изходните пътища в селото, с цел ограничаване на скоростта на движение и гарантиране безопасността на пешеходците.

През изтеклата година няма регистрирани престъпления и кражби на територията на Горска поляна, информира кметският наместник.

Църковният двор, както и гробищният парк и улиците периодично са почиствани. Сега това се извършва и преди Великденските празници.

Със съдействието на общината беше почистено коритото на селската река от храсти, дървета и битови отпадъци. В селото няма нерегламентирани сметища, жителите, не само стриктно спазват общинската наредба, но и сами държат на приветливия вид и поддържат изрядни дворовете си жилищата. Три жалби имаше подадени за свободно движение на животни, които замърсяват улиците. Нарушителите са санкционирани и съответно са предприели необходимите мерки.

В Горска поляна се отглеждат около 500 крави и около 200 овце. Всички животни са на паша в електропастири. Добре развито е и пчеларството тук. Над 500 са пчелните семейства в района.

Сериозен проблем за селото остава водоснабдяването. През миналата година, заради сушата и силно намалелия дебит, беше въведен режим, припомни кметският наместник. С отпуснатите от общината със съгласието на Общинския съвет средства бяха направени два сондажа. “За съжаление, единият е с много малък дебит, а другият е с високо съдържание на нитрати, но все още се надяваме да има някакво развитие със съдействието на РИОСВ”, каза още Стоян Михов.

About the Author :

Leave a reply