ЦСРИ празнува 8 години

DSC02108Красиво и весело тържество организира колектива та ЦСРИ –Стралджа по повод 8 години от откриване на социалния център. Гости на празника бяха Митко Андонов, кмет на общината, Мария Толева, зам.-кмет, Атанаска Христова, секретар. Съпричастни с празника станаха и представителите на Дирекция „Социално подпомагане” , отдел „Закрила на детето”, Център за обществена подкрепа.

Вече осем години ЦСРИ –Стралджа  предлага консултативни, терапевтични и рехабилитационни  услуги за потребителите – деца и възрастни. Социалните услуги, които предлага центърът индивидуално и групово са медицинска рехабилитация, логопедична терапия, психологична подкрепа, консултиране и занимателна трудотерапия за деца. Освен в сградата традиция вече е предоставянето на част от услугите да става и мобилно.

DSC02092Част от дейността на ЦСРИ са и проявите включени в културния календар, винаги очаквани с особена радост от децата. Живка Иванова, директор на ЦСРИ, информира присъстващите на празника за всички постижения през тези осем години, изрази благодарността си  към общинското ръководство и лично към г-н Андонов за подкрепата, към колектива за всеотдайността, към социалните работници за сътрудничеството. Поздравление  поднесе и кмета на общината Митко Андонов, който даде висока оценка за работата на ЦСРИ, изрази увереността си, че услугите ще се подобряват и разнообразяват в името на потребителите, за здравето и спокойствието на гражданите.

DSC02097Празникът продължи  с веселата програма „Детско царство” на артистите от Куклен театър Ямбол.

От началото на 2014 г. социални услуги в ЦСРИ Стралджа са ползвали повече от 100 души, като 56 от тях са възрастни и 44 – деца. Средномесечната заетост на социалната услуга през годината е 35 потребители, какъвто е и капацитета на центъра.

DSC02090DSC02096

About the Author :