ЦОПСИ разработва интерактивни програми за обучение на младежи срещу агресията и зависимостите

SAM_2151 Нов проект, наречен „С доверие към младите“, стартира сдружение ЦОПСИ (Център за образователни програми и социални инициативи) -Ямбол, съобщи на пресконференция днес, 1 септември, ръководителят на организацията Живко Цирков. Проектът ще обхване директно 420 младежи между 15 и 19 г. от Ямбол и една група от Нова Загора. Той е с продължителност 3 месеца и ще приключи на 15 октомври. Основната дейност е разработването на интерактивни програми за обучение на младежи по темите: социално отговорно поведение на младите хора, срещу агресията, превенция на зависимостите от наркотици, алкохол, хазарт, ще бъдат добавени и наргилетата. По всяка от петте теми ще се проведат открити уроци и 2-дневен тренинг за изпробване на интерактивните програми. Тренингът ще еSAM_2154 в Ямбол с група от 14 младежи, лидери в своите общности. Предвижда се разпространение на интерактивните програми за обучение на младежи чрез създаване на база данни за потенциални адресати, разработване н писма-послания и изпращане на програмите до 1000 адресата – средни училища, неправителствени организации и институции. Очаква се поне 10 процента от получателите да използват предоставените им интерактивни програми.

Проектът, на стойност 18 401 лв., се финансира от Министерството на младежта и спорта и Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2017 г. Средствата са от вноски за социално отговорно поведение на организаторите на хазартни игри и през Министерството на младежта и спорта се разходват за младежки дейности. Тази година средствата от това перо са 2 млн. лева.

About the Author :