Цената на тока за EVN скача с 1,82 % от 1 юли

EVN-logoВ свое Решение №Ц-11 от 01.07.2018 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди нови цени на електрическата енергия за битови и небитови клиенти, присъединени към мрежа „ниско напрежение“ в Югоизточна България в сила от 01.07.2018 г., съобщиха от EVN. Според Решението на КЕВР крайните цени с ДДС за битови клиенти в Югоизточна България са:

  • Дневна тарифа 0,21596 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е увеличение 1,82% спрямо досегашната цена от 0,21210 лв. (с ДДС) / кВтч.
  • Нощнатарифа 0,12271 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е увеличение с 1,82% спрямодосегашнатаценаот 0,12052 лв. (с ДДС) / кВтч.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2018 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2018 г. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

 

About the Author :

Leave a reply