Цената на водата скача на 2,32 лв. от 1 декември, от 2018 г. никой няма да плаща за пречистване

chelen 2Цената на водата в Ямболска област ще скочи с 36 ст. от 1 декември, ако Комисията по енергийно и водно регулиране вземе решение за увеличението на база на проведеното на 9 ноември обществено обсъждане на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” – Ямбол.

Според него се предвижда цената на водата да се увеличи от сегашните 1,96 лв. дс ДДС на 2,32 лв. с ДДС. Това е цена, която плащат само абонати, които имат канализация. По селата без канализация цената на водата ще бъде 2 лв. за куб. метър.

Цената на водата не е променяна от 2011 г., тогава минималната заплата беше 290 лв., а сега е 460 лв., коментира за „Неделник” инж. Стоян Радев, управител на „ВиК” – Ямбол. Той обясни, че това увеличение ще позволи на дружеството да извършва не само аварийни, но и планови ремонти.

Реално според бизнес плана през 2018 г. трябва да има поскъпване на водата с още 4 ст. или 2,36 лв., но за да влезе в сила, ще трябва да се оформи документално, така че първите месеци на 2018 г. ще действат цените за 2017 г. или 2,32 лв. на кубик.

През 2018 г. се въвежда за първи път и допълнителна тарифа за пречистване на водата – 0,38 лв. на куб. м., но на практика тя няма да се заплаща, защото „ВиК” дружеството все още не е приело за експлоатация изградените в някои села на община „Тунджа” пречиствателни станции.

На този етап изцяло е изградена пречиствателната станция на с. Тенево. Пречиствателни станции има и в селата Веселиново, Кукорево, Роза, и Чарган, но там не е изградена изцяло канализацията и затова и самите пречиствателни станции са етапно изградени. За поддържането на работещите пречиствателни станции община „Тунджа” дава годишно по 140 000 лв., като в разходите са включени хората, които ги обслужват и енергията, която потребяват.

„ВиК” – Ямбол отказва на този етап да ги приеме за експлоатация, защото разчетите са, че приходите няма да покриват разходите за дейността.

Това на този етап устройва абонатите, но вероятно ще дийде момент, когато ще трябва сами да си плащат пречистването.

В Ямбол все още няма пречиствателна станция, най-късно до 2023 г. тя трябва да бъде изградена.

Според бизнес плана на „ВиК” – Ямбол, който обхваща периода 2017 – 2021 г., от 2018 до 2021 г. цената за доставяне на вода няма да се променя и ще бъде 1,679 лв. без ДДС на куб. м., но ще се променя цената за отвеждане на отпадните води с около 2 ст. на година.

Това ще доведе до цени на водата с ДДС от 2,36 лв. за 2018 г., през 2019 г. цената ще стане 2,39 лв., през 2020 г. – 2,40 лв., а през 2021 г. – 2,42 лв.

Въпросът е дали и кога реално ще започне да се плаща за пречистване на водата, защото от там ще дойде другото по-голямо увеличение. На този етап това се отлага незнайно кога във времето, защото пречиствателната станция на Ямбол няма да бъде довършена поне още две години, че и две години и половина, а може да стане и по-късно – до 2023 г.

Диана Иванова

 

About the Author :