Цветница и Лазаровден в ОУ „Стефан Караджа“

IMGP8455Традициите и обичаите, свързани с българските народни празници, предхождащи Великден, а именно Цветница и Великден, бяха темата на поредния вълнуващ и красив празник в ОУ „Стефан Караджа“, с който преподавателите и децата зарадваха родители и гости. Презентацията, запознаваща присъстващите с историята и повода за тези празници, а също и самия обичай – с песните и танците бяха представени по Дейност 4 „- Съхраняване и развиване но културата идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционната мултикултурна среда“, т.3. „Разработване и осъществяване на празничния календар на етносите“, по функциониращия проект „Заедно да учим и творим”, договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

На празничното мероприятие присъстваха директорът на ОУ „Стефан Караджа“ Дора Карагьозова, координаторът по проекта Златина Николова, родители, учители и ученици. Подготовката на учениците бе на Мария Драганова.

IMGP8456Водещите разказаха за двата празника, а след това представиха презентация, от която стана ясно защо и откога се празнуват Цветница и Лазаровден. От презентацията стана ясно, че Исус много обичал Лазар, който имал две сестри – Марта и Мария. Когато той се разболял тежко, те известили Исус, който приел новината тежко, но не го сварил и посетил на смъртното му ложе. Пристигайки, отишъл на гроба му и показвайки силата на Божията воля, възкресил Лазар от мъртвите. Лазаровден се празнува в съботата преди Цветница. На следващия ден, след Лазаровден, Исус тържествено влиза в Йерусалим, а народът го посреща с цветя и палмови клонки. Тъй като в България няма палмови клонки, отбелязваме празника с върбови.

След края а презентацията имаше въпроси, свързани с представените в нея празници, на които учениците отговориха отлично.

В края бе демонстриран и самия обичай лазаруване – как девойките-лазарки посещават едно семейство, песните които пеят, съпровождани с характерните танци на Лазаровден в домовете за здраве и благоденствие; даряването им от стопанките с яйца и парички; нетърпеливите и весели разговори на девойките за подготовката за утрешния празник – Цветница, за наричането при пускането на венците в реката и всичко характерно за празника.

Прекрасните лазарки бяха възнаградени за чудесните си изпълнения с бурни аплодисменти от публиката. Всички те щяха да очакват девойките, подготвени от госпожа Драганова щеше на самия Лазаровден да посети домовете им в селата Стефан Караджово и Попово, както всяка година на празника.

IMGP8480 IMGP8500

 

About the Author :