Хроника на културното многообразие

6И през 2019 г. културният живот в община Болярово е умело фиксиран чрез календар за културните дейности. В него са залегнали принципите на Закона за закрила и развитие на културата, за опазване и обогатяване на културно-историческото наследство и съхраняване на местните традиции.

Ето защо този пъстър календар е наситен с предстоящи събития от местна значимост; с културни прояви, посветени на важни годишнини; с празници от църковния календар, с юбилеи на културни институции и личности, които активират духовно хората от общината ни и перманентно съживяват тяхното регионално родолюбие.

 И през 2019 г. се очертава културно многообразие, систематизирано в прегледна хроника с впечатляваща пъстрота и обещаващи естетически преживявания, радостни вълнения, песни и смях.

На 1 юни 2019 година предстои поредното, 22-ро издание на националния детски фолклорен събор „Върбова свирка свири“, който традиционно обогатява културния облик на града и региона.

Традиционните събори и землячески срещи отново ще съберат бившите и настоящите жители в много селища на общината: Болярово, Мамарчево, Камен връх, Стефан Караджово, Попово, Горска поляна, Шарково, Голямо Крушево, Иглика и др. Вълнуващи годишнини бележат тазгодишният празничен културен календар: в Болярово – 85 години от преименуването му и 45 години от обявяването му за град; в Стефан Караджово – 130 години от преименуването му е 115 години от създаването на НЧ „Стефан Караджа – 1904 г.“; във Воден – 95 години от преименуването му, 125 години от създаването на НЧ „Ана Маймункова – 1894“, 170 г. от рождението на Георги Попиванов, 100 г. от рождението на Николай Чернев, а и съборът на народното творчество „Воден пее и танцува“ (14 септември 2019 г.).

Очертават се доста храмови празници, няма да липсват и литературно-творчески срещи с представяне на книги, чиито автори са с родови корени от нашата община. А общинските прегледи на художествената самодейност отново ще бъдат художествено-музикалната парола за регионален патриотизъм, подплатен с красотата на традициите и несекващото вдъхновение на самородния талант. Нека винаги да ги има!

1 7 14 26

Бинка Величкова

About the Author :

Leave a reply