Христо Христов участва в дискусионен форум в Поморие

chelen 2На 24 апил 2015 г. в град  Поморие бяха проведени годишно отчетно събрание на РАО “Тракия” и дикусионен фопум. Представител на община Болярово бе кметът Христо Христов. Участие взеха кметове и общински съветници, членуващи в Регионалната асоциация на общините.

С презентация за настоящето и бъдещето на стратегическото планиране в Югоизточен и Южен централен район се включи г-жа Мариела Червенякова, началник отдел “Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тя представи резултатите от оценката на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на регионалните планове в периода 2007-2013 г. и направи сравнителен анализ по основните социално-икономически показатели в двата района. По-голямата част от общините, членуващи в РАО „Тракия“ попадат в Югоизточен район за планиране (21), а останалите 12 – в Южен Централен. Г-жа Червенякова акцентира върху младежката безработица и призова представителите на местните власти да са по-активни и обединят усилията си с МРРБ и останалите ресорни министерства при формирането на политиките за решаване на този всеобщ проблем.

Ръководството на общината-домакин запозна присъстващите с проектите, които се реализират в момента, един от най-значимите от които е реконструкция и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води и на ВиК – мрежата. Председателят на РАО “Тракия” инж. Кольо Милев поздрави кмета Иван Алексиев за това, че Поморие за втори пореден път е заслужила Етикетът за иновации и добро управление на местно ниво и пожела на него и екипа му все така усърдно да работят за развитие на общината и усилията им да бъдат оценени и от жителите.

.На последвалата сесия на Общото събрание бяха представени отчетите на ръководните органи на Асоциацията за изминалата година, приет бюджет и работен план за 2015 г.
РАО “Тракия” ще продължи да работи по следните основни приоритети: стимулиране на сътрудничеството между общините и обмяната на опит и добри практики; институционална устойчивост и осигуряване на приемственост в работата на Асоциацията след провеждане на местните избори; отстояване интересите на общините; трансгранично сътрудничество; стимулиране на местното икономическо развитие; стимулиране на гражданското участие; прозрачност и публичност.

Гости на събранието бяха кметът на Кешан и изпълнителният директор на Асоциацията на общините от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция.

Участниците в мероприятията имаха възможност да разгледат произведени в община Първомай продукти. Най-голям интерес предизвикаха уникални ръчно изработени сувенири (тъкани пана, плъстени картини, фигури и предмети, керамика и др.), които популяризират регион Тракия.

About the Author :