Христо Христов присъства на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район

11Кметът на община Болярово Христо Христов присъства на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район, проведено на 10 март 2016 година от 10 часа в залата на Областна администрация в град Стара Загора под председателството на областния управител инж. Георги Ранов.

Участие взеха представители на министерства, областните управители и кметове на общини от Югоизточния район, представители на организациите на работодателите и синдикатите, областните администрации, академичните среди на територията на района, на неправителствени организации.

Заседанието започна с определяне на състава на представителите на РСР на ЮИР в Управляващия комитет по проект „Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това са  областният управител на Стара Загора инж. Георги Ранов и кметът на община Стара Загора Живко Тодоров. Мотивът за този избор е, че те са представители на Регионалния съвет в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за периода 2014 – 2020 г., както и, че са запознати с провежданата политика в областта на транспорта.

Представен бе моделът на община Стара Загора  в модернизирането на градския транспорт. Представител  от Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. запозна присъстващите с новите възможности, които програмата предлага за Югоизточния район. По програмата са предвидени общо 1 887 587 256 евро. Особено внимание бе отделено на рехабилитацията на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2 с дължина на трасето  294 км. и индикативна стойност на проекта – 676,52 млн.лв.

Представители на фонд ФЛАГ представиха опита и дейността на фонда, както и възможностите за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода 2014 – 2020 г., чрез финансови инструменти – Jessica, Фонд на фондовете и др. Европейската комисия  залага на разширено използване на финансови инструменти като по-ефективна и устойчива алтернатива за допълване на традиционното финансиране, чрез предоставянето на безвъзмездни средства.

Представител от област Бургас предложи за обсъждане бъдещи проекти на Областна администрация – Бургас.

Следващото заседание на РСР на ЮИР се предвижда да бъде проведено през юни.

About the Author :