Христо Христов, кмет на община Болярово: Годината е добра по отношение на спечелените проекти

IMG_9115– Г-н Христов, кои са най-новите проекти, спечелени от община Болярово?

-Тази година е добра по отношение на спечелените проекти. Работим в няколко направления, едното е инфраструктура, второто е социалната сфера. В областта на инфраструктурата наскоро беше подписан един проект с ДФ “Земеделие” – рехабилитацията на улици в град Болярово и в още шест населени места. Общата стойност на проекта е 1 138 000 лева и той ще бъде реализиран в следващия период. В момента сме в подготовка за избор на изпълнител. Имаме заложни 11 улици за рехабилитация и преасфалтиране в Болярово, на една част ще бъдат изградени тротоари. Също така са включени селата, където ще се ремонтират няколко улици в Мамарчево, Воден, Стефан Караджово, Голямо Крушево, Попово, Малко Шарково, Голямо Шарково. Надявам се този проект да допринесе за подобряване на инфраструктурата, особено в селата извън общинския център, защото там през годините трудно се извоюват средства и всеки един лев, който е спечелен в тази насока, би помогнал за добрата инфраструктура на тези населени места.

Паралелно с това е одобрен и още един проект за изграждане на спортно съоръжение в общинския център Болярово – непосредствено до сградата на СУ “Д-р Петър Берон” – това е игрище за футбол  за баскетбол, по което също започват процедурите. Общата стойност е 100 000 лева. Надявам се той да допринесе нашите деца да спортуват по-активно и съоръжението да се използва особено пълноценно в летния период, когато децата са във ваканция, когато има много деца на гости от съседните общини и от областните градове Ямбол и Бургас.

Успоредно с това се изпълнява и проектът “Европа на гражданите”, в който община Болярово е включена, насочен към културно-историческото наследство, песенното и танцовото изкуство. В тази връзка община Болярово ще бъде домакин през юни 2020 г. Партнираме си с малки общини от Испания, Италия, Белгия, Латвия, Хърватия, Македония. Този проект дава възможност за популяризиране на нашите традиции, бит, култура, а Болярово и селата са много богати в тази област, доказвали сме го в годините – с многото празници и традиции, предстоят много културни изяви в населените места до края на годината.

Одобрени са също и два проекта в социалната сфера, по които работим. Единият проект е заедно с община Стралджа за продължаване на проекта за независим живот, в който ще се обгрижват 23-ма потребители от нашата община. Той ще допринесе да надградим това, което направихме до момента самостоятелно в социалната сфера. В Болярово много активно работим не само с тези социални заведения, които изградихме през последните няколко години – в Мамарчево, Воден, Болярово с множество социални услуги, но сега партньорството със Стралджа ще ни помогне да надграждаме онова, което сме постигнали в социалната сфера.

Вторият проект е насочен към дооборудване на социалния центъра в Болярово, където освен че обгрижваме 8 болни възрастни хора, там приготвяме храна и реализираме проекта “Топъл обяд” за над 250 човека. Сумата е скромна – 27 хил. лв., но ще помогне тази трапезария да бъде по-добре оборудвана, да е по-близо до хората и с възможност за по-добри услуги, особено по отношение на храненето на възрастни и болни хора.

– Има и начинание за безплатен интернет в централната част на селища в общината?

– Да, Болярово е включено за безплатен интернет заедно с общинския център и в центъра на селата Мамарчево и Стефан Караджово. В момента провеждаме разговори и процедури за избор на оператор. Надявам се, съгласно поставените срокове да направим необходимото това да се случи. Този наш прекрасен център на Болярово заслужава всеки, който дойде и седне тук, да има една добра услуга. Но говорейки за интернет, искам да вметна и нещо друго, което аз в годините често съм отправял като апел молба, писма, искания, настоявания от страна на администрацията – селата в крайната южна част на общината нямат достатъчен добър достъп до интернет и вследствие на което част от услугите са трудно осъществими чрез кметствата и кметските наместничества. Мисля, че нашите граждани, макар и малко на брой в крайните села, също заслужават да имат добра интернет услуга.

-Днес се провежда детският фолклорен събор “Върбова свирка свири”…

-Да това е един събор, който се утвърди в годините и който аз, встъпвайки в първия си мандат, инициирах заедно с много мои съграждани, заедно с младите хора, училището, детската градина, читалището. За 22-ра поредна година ние провеждаме днес (б.а. 1 юни 2019 г.) този събор в градския парк. Както сами виждате – това е едно колоритно място, което зарежда, което изпълва с много енергия, емоции и много е важно участието на децата, защото те започват от съвсем малка възраст – от 3-4 г. до 18 г. Лично аз днес бях впечатлен от едно дете, което само на 4 годинки изпълни две български народни песни. А и смятам, че ако искаме да си върнем държавата, ако искаме да запазим района на нашата община Болярово и всички населени места, трябва да тачим традициите, да уважаваме нашите деди, защото те са съществували чрез фолклора, чрез песните, чрез танците и ние надграждаме съхраняването на тези традиции с всяка една изминала година. В журито са професионалисти, които са участвали вече много години и аз съм изключително удовлетворен, че благодарение на този събор запазихме нашия детски танцов състав “Боляровче”, който участва активно и в прояви на съседните общини, където представяме нашия фолклор. Много е важно, когато догодина бъдем домакини на този международен проект “Европа на гражданите”, подобаващо да представим нашите традиции и пред другите държави. Много е важно да запазиш песента, танца и най-зареждащото е, че това тръгва от децата, които са бъдещето на България, на нашата община. Надявам се съборът да го има – казал съм, че докато управлявам тази община, ще го съхраня, надявам се да предам това и на хората, които ще работят след мен. Защото е много важно ценното, положителното, доброто да се запазва и да се надгражда. Още веднъж благодаря, че днес много деца – над 450 от цялата страна, са наши гости и прославят нашите танци и нашите песни.

Разговора проведе: Светлана Чамова

About the Author :