Христо Христов, кмет на община Болярово: Изпращаме трудна, но успешна година

intervu kmet-Каква беше отминаващата година за община Болярово?

-Доста трудна година, на фона на този мандат – една от тежките години. Аз бих я нарекъл „година на проверки“, защото почти през целия период ние бяхме интензивно проверявани от всички инстанции, които имат право да проверяват българските общини. Имам пред вид от всички институции. Онова, което имаме като ангажимент към всички дейности, които трябва да обезпечаваме нормално и ритмично във финансов план, го правим, но има много несвойствени задачи и отговорности, ангажименти, които финансово не са обезпечени и за които общината трябва да търси допълнително средства. Само няколко примера. Премина една цялостна проверка за всички язовири, които са над 100 в общината и за които има написани констатации за милиони левове – общината не е в състояние това да го направи на практика, но се опитваме за потенциално опасните, които са над населените места, да полагаме необходимите грижи и за тях да заделим средства. За това ще заделим средства и в бюджета за 2018 г., за да можем да решим част от проблемите. Но въпреки обясненията и възраженията, които направихме пред проверяващите органи, бяха написани няколко акта, които в момента обжалваме, тъй че това е допълнителен финансов ангажимент. Имаме допълнително финансов ангажимент по дофинансиране на дейностите, за които не стигат средства. Едно от тях е училището в Стефан Караджово, Защитеното жилище за възрастни с физически увреждания в Мамарчево, дофинансиране на бройки и дейности, за които няма предвидени средства от държавната субсидия – ние трябва да намерим допълнително – вкл. за дофинансиране на детските градини. Всичко това товари допълнително във финансов план общината в размер на 300 хил. лв., като със собствени средства трябва да обезпечаваме тия дейности. Така че независимо от всички тези трудности, финансовата година протича нормално. Ще останат малко неразплатени разходи в рамките на около 100 хил. лв., които в началото на януари ще бъдат разплатени. Но общината няма заеми, не товарим допълнително бюджета, работим само с вътрешни заеми и ще се опитаме в следващия бюджет да компенсираме една част от недостига.

-Каква беше годината по отношение на средствата, които можеха да бъдат привлечени по програми?

-По отношение на ритмичността и средствата, които могат да се привличат чрез програми, тази година бе трудно, но това, по което успяхме да работим, то се случи. Най-вече чрез общинския бюджет с капиталовата програма. Освен това започна един дългоочакван ремонт на пътя в направление разклон Камен връх-Стефан Караджово-Кошудере. Това беше наше искане пред министър-председателя, лично занимавахме Агенция „Пътища“, изпълнителния директор в София. Областно пътно управление започна ремонт на пътя и уверенията на институциите са, че следващата година до месец август този ремонт ще приключи, за да може да се осигури добър достъп на Стефан Караджово и съседните населени места. Работихме добре в социалната сфера по отношение на обществената трапезария, както и с проекта „Независим живот“, който надявам се да продължи и в следващата година. Имахме отказ по Програмата за развитие на селските райони за водопровода на Стефан Караджово. Работим по един трансграничен проект с община Кофчаз България-Турция. Това се случваше ритмично и на фона на всичко останало бих казал, че това беше една успешна година, защото успяхме да запазим нормалното финансиране на всички дейности, които имаме като наш ангажимент и допълнително да дофинансираме една част от дейностите от местни приходи. Работили сме добре с всички институции. Надявам се следващата 2018 г. да бъде по-успешна, защото тогава ще тръгне Местна инициативна група, чрез която трябва да реализираме 600 хил. лева, ще се отварят програмите за селските райони, където имаме готовност да кандидатстваме с няколко проекта. Стартира и ще бъдем готови през януари заедно с община Елхово, която е водеща, проект за депото до с. Добрич за осигуряване на по-добра дейност на самото депо – този проект е в размер на 8 млн. лева. Ние ще направим всичко, което зависи от нас като нормативни документи, като финансови ангажименти през следващата година, за да се работи по този проект.

-На какъв етап е проектът за минералната вода в Стефан Караджово?

-По въпроса за минералната вода работим от много години. Разбира се, там има много спънки, много трудности, но вече има някакъв добър хоризонт. Има желаещи фирми, на които отдадохме част от изворите за водоползване. Освен това сме почти на финала и на концесията, която надявам се ще обявим официално през следващата година. Целта е тази вода да не изтича и да отива в Тунджа и оттам – за Турция, целта е тя да бъде ползвана, защото е една от малкото специфични минерални води в България. Вярно, че не е топла, вярно, че е с постоянна температура 20 градуса, но вярно е и това, че тя се равнява на свойствата на водата в Карлови вари, Чехия. Един от малкото източници в България е, които могат да бъдат използване и за лечение, и за бутилиране

-В месеца сме на християнските празници. В Стефан Караджово една много стара църква с усилията на общината бе ремонтирана….

-Разбира се, това беше една мечта на всички хора, които живеят в Стефан Караджово и тази година ръководството на общината направихме възможното най-после ремонтът на тази църква, в която е кръстен Стефан Караджа, да се случи. Разбира се, това струваше много усилия, защото кампанията, която подехме лично аз, заместник-кметът на общината г-жа Нина Терзиева, имаше за цел, колкото се може повече хора да се включат, да помогнат, тъй като години наред, опитвайки по различни проекти, търсейки различни начини за финансиране, не успяхме, но тази година беше добра. Доста хора откликнаха. Искам да благодаря на всички медии за кампанията, която се водеше, вкл. и Българското национално радио, всички медии от Ямболска област, радио Стара Загора и благодарение на това, успяхме да съберем една част от средствата във вид на дарения. Разбира се, направихме възможното тя да бъде основно ремонтирана и да има добър вид, защото този храм заслужава това, пък и хората от Стефан Караджово го заслужават. Но искам да добавя, че с това сложихме само старта на добрите неща, които има да се случват в Стефан Караджово. Като прибавим дългоочаквания ремонт на третокласния път, за който вече говорих, искам да съобщя и за един проект, който преди дни беше одобрен. Подготви го заместник-кметът на общината г-жа Нина Терзиева във връзка с председателството на България на ЕС от 1 януари. Ние кандидатствахме и получихме одобрението на този проект – той е одобрен под номер 37, изпреварвайки много по-големи общини в България. Сумата от 3 хил. лева е одобрена за провеждане на научна конференция през месец май догодина, когато се навършват 150 години от смъртта на Стефан Караджа –събитие, за което ще бъдат заложени пари и от общинския бюджет, както и за самото мероприятие. Този проект ще помогне да се привлекат повече хора да дойдат на това честване. Надявам се и в момента водим преговори да бъде под патронажа или на Президентството, или на Народното събрание, но това са допълнителни неща, които ще бъдат уточнени. Освен това ще бъде извършен ремонт и на къщата -музей на Стефан Караджа и ще направим така, че заедно с община Павликени, където са се водили бойните действия – това е едно село в община Павликени, събитието да бъде наистина значимо за Стефан Карджово. Подготвяме и един проект за ремонт на училището в Стефан Караджово, с който, надявам се, при отваряне на Програмата за развитие на селските райони ние да кандидатстваме и също да получим одобрение. Надявам се и по линия на Местната инициативна група да бъде подготвен един малък проект, който е в полза на хората от Стефан Караджово.

Интервю на Светлана Чамова

About the Author :