Христо Христов взе участие в първото заседание на НСОРБ

1 (1)Кметът на община Болярово Христо Христов взе участие в първото за мандата заседание на Общо събрание на НСОРБ, проведено на 23 и 24 февруари 2016 г. в град София.

Заседанието протече при следния дневен ред: промяна в Устава на НСОРБ; избор на Управителен съвет и на Контролен съвет; програма за дейността на НСОРБ за 2016 г.; отчет за изпълнение бюджета на НСОРБ за 2015 г. и проектобюджет за 2016 г.; избор на председател на Управителния съвет и на председател на Контролния съвет; възможности за създаване на централен орган за покупки за нуждите на общините; разни.

Ето и новият състав на Управителния и Контролен съвет:

От Югозападен регион  избрани за членове на УС  са: Атанас Камбитов, Владимир Георгиев, Владимир Москов, Ивайло Симеонов. Те са кметове съответно на Благоевград, Самоков, Гоце Делчев и Елин Пелин.

От Северозападния регион са избрани Донка Михайлова, кмет на Троян, Златко Живков на Монтана, Калин Каменов от Враца и Пенка Пенкова, Лом.

Емил Кабаиванов, кмет на Карлово, Иво Димов на Димитровград, Мюмюн Искендер на Минерални бани, Павел Гуджеров на Раковски и Хасан Азис на Кърджали са номинирани и избрани като представители на Южен централен регион.

От Северен централен издигнатите и одобрени кандидатури са Айхан Хашимов, кмет на община Лозница, Даниел Панов, кмет на Велико Търново и Пламен Стоилов, кмет на Русе.

От Югоизточен регион членове на УС са Георги Георгиев, кмет на Тунджа, Георги Димитров на Карнобат, Димитър Николов, кмет на Бургас.

Номинираните и избрани за членове на ръководния орган на НСОРБ от Североизточен регион са Александър Горчев от община Велики Преслав, Иванка Петрова, кмет на община Смядово, Нуридин Исмаил от община Хитрино.

За Столична община единствената кандидатура е тази на председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков, който става член на УС.

Управителният съвет на НСОРБ е изпълнителен орган, който организира изпълнението на решенията, приети от Общото събрание. Той избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му. Взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението. Обсъжда изготвения от изпълнителния директор проект на бюджет и го внася в Общото събрание. Освен това, УС има правомощията да създава комисии и различни звена в рамките на организацията, да присъжда отличия от нейно име, да изключва нейни членове и др.

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НСОРБ 

Председател:

Даниел Панов – кмет на община Велико Търново 

Заместник – председатели:

Донка Михайлова – кмет на община Троян

Иво Димов – кмет на община Димитровград

Хасан Азис – кмет на община Кърджали

 Членове:

Айхан Хашимов – кмет на община Лозница

Александър Горчев – кмет на община Велики Преслав

Атанас Камбитов – кмет на община Благоевград

Владимир Георгиев – кмет на община Самоков

Владимир Москов – кмет на община Гоце Делчев

Георги Георгиев – кмет на община Тунджа

Георги Димитров – кмет на община Карнобат

Димитър Николов – кмет на община Бургас

Елен Герджиков – председател на СОС

Емил Кабаиванов – кмет на община Карлово

Златко Живков – кмет на община Монтана

Ивайло Симеонов – кмет на община Елин Пелин

Иванка Петрова – кмет на община Смядово

Калин Каменов – кмет на община Враца

Мюмюн Искендер – кмет на община Минерални бани

Нуридин Исмаил – кмет на община Хитрино

Павел Гуджеров – кмет на община Раковски

Пенка Пенкова – кмет на община Лом

Пламен Стоилов – кмет на община Русе 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА НСОРБ

Председател:

Емил Караиванов – кмет на община Асеновград

Членове:

Галина Стоянова – кмет на община Казанлък

Калоян Илиев – кмет на община Ихтиман

Красимира Германова – председател на ОбС – Созопол

Радослав Ревански – кмет на община Белица

 

About the Author :