Хранителни продукти за социални заведения

P9030026Български червен кръст отново разпредели на социални заведения непотърсените хранителни продукти от програмата „Разпределение на храни от интервенциозните запаси на Европейския съюз на социалнослаби лица”. За община Болярово бяха разпределени общо 9 957,4 кг. Социалните заведения, получили от тези запаси, са: Дом за възрастни с умствена изостаналост – село Малко Шарково (и двете защитени жилища към него); Дом за стари хора – село Воден, Домашен социален патронаж – Болярово, Защитено жилище за възрастни – град Болярово. В резултат на получените хранителни продукти в тези социални заведения ще се намалят разходите за храна и съответно таксите на потребителите за този период, където е възможно (в домовете и защитеното жилище).Всяко от социалните заведения получава захар, олио, боб, леща, конфитюр, картофено пюре, брашно, ориз, вафли, мед.

Лора Величкова 

About the Author :