Храмовете в Ямболска духовна околия – имената на няколко черкви нямат аналог

D:DCIM100MEDIAIMG_1752.JPGПрегледът на имената на храмовете в Ямболската духовна околия показва особена почит към Свети Димитър – цели седем черкви носят това наименование. На този светец са кръстени църквите в селата Борисово, Асеново, Кукорево, Иречеково, Видинци, Бояджик  и Александрово.  И тук има смесване на села  от различни общини, което идва от прастарото разпределение на църковните територии от сливенската митрополия, която не се съобразява с гражданското административно деление.  Селата  Александрово и Иречеково, например, са в община Стралджа, другите пет села, чиито храмове носят името на Свети Димитър, са на територията на община „Тунджа”. Храмовете в самите общински центрове, Болярово, Стралджа и Елхово обаче, са към Сливенската духовна околия.

Но не е Свети Димитър най-таченото име, когато са се градили храмове в Ямболската духовна околия през вековете. Водачеството е на Света Богородица, на нея са наречени девет черкви, най-старата е тази в село Маломир, която съществува  от 1890 година, след нея идва храмът в село Ботево, завършен през 1892 г. На Божията майка са наименувани  и църквите в Джинот, Войника, Търнава, Зорница, Могила, Болярско и Завой.

Има в Ямболска духовна околия няколко църкви, чиито имена са единствени в този църковен „ареал”. Единствено  черквата на село Тенево носи името „Св.Св. Константин и Елена”, само в стралджанското село Воденичане храмът е назован на Свети Атанасий – там се е отслужила първата  литургия през  1905 г. Още едно село е с храм, който няма именен аналог в района ни – това е „Св. Въздв.Креста” в село Чарган, като църквата по пътя за Бакаджика е завършена през 1927 година.

Което е вчера, ако я съпоставим с храма на Тенево, изграден още през  1895 година.

След  Света Богородица и Свети Димитър, най-много църкви носят името на Свети Георги – пет. Перлата в тази църковна поредица безспорно е в ямболския квартал Каргон, а тамошният  храм е датиран още през  1737 година – много, ама много преди изобщо да се чуе за духовно средище от този тип из Ямбол и региона. Селата Каменец, Ханово, Хаджидимитрово и Първенец също са с храмове, кръстени на  Свети Георги Победоносец.

Света Петка също е почетена с няколко храма в Ямболска духовна околия – на нейно име са наречени духовните средища в селата Роза, Меден кладенец и Палаузово. И Свети Илия е дал имена на църкви в три населени места – в Денница, Стройно и Калчево. Любопитен, а и странен, в известна степен, е фактът, че и трите храма са построени през  20 век. При това, в Денница  строежът приключва едва през  1934 година, а в Калчево –през кървавата в историята ни  1923 г., и в този порядък  черквата в Стройно е направо ветеран – тя приема богомолци още през  1908 година.

About the Author :