Хотелите в Ямболско през септември: с нарастващи приходи от българи и намаляващи от чужденци

___NSILogo_142През септември 2018 г. в област Ямбол са функционирали 22 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 396, а на леглата – 729. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 8.3%, а леглата в тях – с 3.4%, съобщават от Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г., е 3 983, или с 15.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през септември 2018 г. в област Ямбол е Германия – 23.5%, следват Унгария – 15.3%, Австралия – 12.2% и Турция – 8.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през септември 2018 г.  намаляват с 9.9% в сравнение със съответния месец на 2017 г. и достигат 1 472. Те са реализирали средно по 2.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 264, а пренощувалите българи – 1 208. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.3 нощувки, а българските – средно по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2018 г. е 19.4% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата нараства с 3.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през септември 2018 г. в областта достигат 134 784 лв., или с 2.6% повече в сравнение със септември 2017 година. Регистрирано е намаление  на приходите от чужди граждани – с 18.7%, докато приходите от български граждани се увеличават със 17.8%

 

About the Author :

Leave a reply