Хората с увреждания честваха празника си

25323236_10210486888996538_436641027_n (1)Международният ден на хората с увреждания – 3 декември, бе отбелязан подобаващо в социалните заведения на територията на община Болярово: в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, както и в другия център – за лица с физически увреждания (село Мамарчево); в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост (с. Малко Шарково), а и в неговия филиал – Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост в град Болярово; в Защитеното жилище за лица с физически увреждания в град Болярово.

25359675_10210486889556552_727349642_nПотребителите и персоналът на всяко от посочените заведения бяха приветствани от ръководствата на съответните центрове и другите социални звена. За всички беше осигурена апетитна почерпка и създадено подходящо ведро настроение от организаторите. За да се чувстват хората с увреждания значими, социално приобщени.  И равноправни членове на обществото, за които се полагат хуманни грижи.

25360093_10210486888836534_13636806_n 25360468_10210486889396548_1049276021_n

About the Author :