„Хитър Петър“ на ямболска сцена

     Ямбол, 21.03.2022  г.

„Хитър Петър“ от Маргарит Минков е първото премиерно заглавие в репертоара на ДТ „Невена Коканова“, Ямбол за 2022 година.

Преди 35 години един от най-добрите български драматурзи Маргарит Минков решава да  представи своята версия на любимите истории за Хитър Петър. Деликатно и мъдро талантливият разказвач успява да срещне читателите и зрителите не само с остроумието на находчивия и справедлив герой, но и с действията и решенията на всички, които го заобикалят. Това, че обществото променя ситуациите, че всички ние не бива и няма как да сме само наблюдатели в приказката на Хитър Петър, е една малка част от поуката в тази съвременна притча, а цялата…. За първи път ще бъде представена на ямболска сцена на 23 март от 19:00 часа в залата на община Ямбол.

Постановката на „Хитър Петър“ на ямболския театър е дело на Вълчо Янев. Сценограф е Недко Данев, а по костюмите работи Александрина Игнатова.

В спектакъла участват Георги Караиванов, Петя Бойчева, Мария Панайотова, Атанас Жеков, Георги Ружичка, Димитър Димитров, Волен Митев и Вълчо Янев.

About the Author :

1 Comment to “„Хитър Петър“ на ямболска сцена”
 • Атанас Атанасов
  March 24, 2022 - Reply

  ДО
  МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

  ЖАЛБА – СИГНАЛ
  от АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
  адрес: гр. Ямбол, ………………..

  ОТНОСНО: Престъпления на Михаил Лазаров – директор на Драматичен театър „Невена Коканова” гр. Ямбол

  ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
  Крайно време е да изразите някакво официално становище по повод многократните нарушения на закона и престъпления на Михаил Лазаров – директор на Драматичен театър „Невена Коканова” гр. Ямбол.
  Доколкото знам, вече Ви е било изпратено Прокурорско постановление от 21.05.2021 г. на Окръжна прокуратура – Ямбол (по преписка № 1141 / 2021 г.) с обвинения срещу Михаил Лазаров във връзка с извършено от него престъпление по чл. 172а от НК – злоупотреба с авторски права. Припомням Ви какъв е бил казусът:
  През периода 2013 – 2017 г. Лазаров е представял незаконно в поверения му театър детската пиеса „Бременските музиканти” без знанието и съгласието на нейния автор Юлиян Слабаков. Прокуратурата е приела, че има извършено престъпление по чл. 172а, ал. 1 от НК, за което се изисква наказание лишаване от свобода до пет години, но с оглед на това, че театърът вече е изплатил на Слабаков обезщетение в размер на 12643,81 лв., престъплението е квалифицирано като такова по чл. 172а, ал. 5 от НК, за което се изисква административно наказание. В случая бившият министър Боил Банов е направил всичко възможно да прикрие престъплението на Михаил Лазаров и не го е наказал. Постановлението е предшествано от граждански искове и спечелени дела срещу Ямболския театър за злоупотреба с авторски права и претърпени от Юлиян Слабаков материални и нематериални щети (за справка: решение по гр. дело №35/2018 г. на Апелативен съд – Бургас и гр. дело №54/2017 г. на Окръжен съд – Ямбол).
  Първоначално, след като е разбрал за плагиатството, авторът Слабаков се е обърнал за съдействие към Министерството на културата и изискал оттам извършване на проверка по случая и съответно – санкции за виновните лица. Но вместо да извършат проверка, ръководните лица в министерството Боил Банов и Елиянка Михайлова само са предупредили Михаил Лазаров какви са претенциите на автора и така на практика са му дали възможност и време да заличи следите от плагиатството. Още на следващият ден след като е бил предупреден Лазаров премахва от интернет рекламните клипове, унищожава всички записи на пиесата и ангажира актьора Волен Митев да напише нови стихове за песните към пиесата. Нещо повече, впоследствие Лазаров принуждава Волен Митев да лъжесвидетелства пред съда като твърди, че е написал своя текст четири години по-рано и че старият текст на Слабаков въобще не се е играл пред публика. Съдът все пак е стигнал до истината, защото Лазаров, в желанието си да заличи следите от престъплението, е успял да смени само стихотворния материал (песните) и не е обърнал внимание на останалата част от текста на пиесата, където съдът е открил цели страници, които са били дословно преписани от оригиналния текст на Слабаков. За по-голяма убедителност Бургаският апелативен съд цитира в решението си доста обемист материал с паралелни еднакви текстове на Волен Митев и Юлиян Слабаков.
  В последвалото разследване прокуратурата установява персоналната вина на Михаил Лазаров като се позовава на различни източници и доказателства. Използвани са интернет публикации и коментари на актьори и зрители. Така например актрисата Даниела Райчевска в продължение на четири години многократно е описвала на стената си във фейсбук кога и къде са пътували с пиесата „Бременските музиканти” като същевременно е илюстрирала публикациите си с текстовете на Юлиян Слабаков. Очевидно е, че Райчевска цитира само текстове, които е играла по това време и нищо не е чувала за текста на Волен Митев, защото такъв текст все още не е бил създаден. Също така, в интернет съществуват и публикации на видеоклипове (предимно на училища), откъдето е видно, че години наред след премиерата театърът е продължавал да представя пиесата с оригиналните стихове на Юлиян Слабаков, което означава, че стиховете на Волен Митев все още не са съществували. Очевидно е, че Волен Митев е подвел съда с лъжливи показания, твърдейки, че текстът на Слабаков не се е играл никога пред публика.
  В хода на следствието става ясно, че една от актрисите – Капка Валентинова, се е оплаквала, че години наред са играли пиесата с един текст, а през 2017 г., във връзка със започналите съдебни дела, са заставили нея и останалите актьори да заучават изцяло нов текст, което според нея било излишно. Били са разпитани лицата, пред които тя е изразила това свое оплакване.
  Констатирано е, че показанията на някои от актьорите се променят според нововъзникващите обстоятелства. В началото актьорите подкрепят първоначалната версия за това, че са играли пиесата само с текстовете на Волен Митев, но след като разбират, че има доказателства оборващи тази теза, започват да твърдят нещо различно – да, играли са с текстовете на Слабаков, но не толкова често. За достоверни се приемат показанията на актьора Николай Вълканов, който е прекратил участието си в пиесата през м. юли 2013 г. В показанията си Вълканов е категоричен, че през 2013 г. той е играел в пиесата само с един текст и не му е известно да е имало някакъв друг текст, т. е. той не е чувал нищо за по-късно създадения текст на Волен Митев.
  По време на следствието режисьорът Атанас Жеков дава показания, от които става ясно, че представянето на пиесата се е осъществявало в противоречие с изискванията на Закона за авторско право и сродните му права (ЗАПСП). Жеков твърди, че е получил текста на пиесата от негови познати (актьори и режисьори), след което е пристъпил към репетиции на пиесата. Тези показания на Жеков доказват, че е бил нарушен чл. 35 от ЗАПСП, според който никой няма право да ползва чужд обект на авторско право без изричното съгласие на автора, защото в случая въпросните актьори и режисьори не могат да бъдат квалифицирани като носители на авторско право. Нарушен е бил и чл. 36 от ЗАПСП, според който ползвателят на чуждото авторско право, в случая директорът на театъра, е бил длъжен да сключи писмен договор с автора на тези текстове – Юлиян Слабаков, и едва тогава да даде ход на репетициите и представянето на пиесата. Нищо такова не е било направено.
  Подробности за извършеното от Михаил Лазаров престъпление с пиесата „Бременските музиканти” и за това, че в тези си действия той е бил подпомогнат и прикрит от бившия министър Боил Банов, са изложени подробно в медиите. Тук прилагам статия по темата взета от в. „Рикошет” от 26.02.2019 г.
  Можете да се отнесете за справка и към автора на пиесата Юлиян Слабаков на следния адрес: гр. София, ………………………… тел.: ……………………………..
  Случаят с „Бременските музиканти” не е прецедент за Ямболския театър. Могат да се приведат още много примери за пиеси представяни от театъра, при които се е процедирало по същия начин – чрез злоупотреба с авторски права:
  – „Пинокио” – детска пиеса играна от 2006 г. до 2019 г. След извършена прокурорска проверка по преписка № 2527/2019 г. на Районна прокуратура – Ямбол беше доказано, че Михаил Лазаров е злоупотребил с авторските права на сценичната версия на пиесата, чийто автор е Рада Москова – известна наша поетеса и писател-драматург. Разследващият районен прокурор е квалифицирал престъплението като такова по чл. 172а ал. 5 от НК, за което се изисква административно наказание. И тук както и при пиесата „Бременските музиканти” директорът Лазаров е бил подпомогнат и прикрит от бившия министър Боил Банов, който е отказал да накаже Михаил Лазаров и в продължение на осем месеца умишлено е задържал прокурорската преписка в министерството, с което е възпрепятствал по-нататъшното разследване на престъплението от следващите прокурорски инстанции.
  Подробности за извършеното от Михаил Лазаров престъпление с пиесата „Пинокио” са изложени подробно в медиите. Тук прилагам копие на една от статиите по темата взета от в. „ФрогНюз” от 20.11.2019 г.
  – „Орфей прорицателят” – пиеса, чийто текст е изцяло изплагиатстван от книгата „Орфей прорицателя” на известният поет, писател и драматург Пламен Цонев. Тук трябва да се отбележи, че на пиесата „Орфей прорицателят” се е отдавало огромно значение, респ. била е широко рекламирана и представяна на международни фестивали в чужбина в т. ч. Турция, Полша, Хърватия. Пиесата е била представяна като една своеобразна емблема и запазена марка на Ямболския театър, с която едва ли не град Ямбол трябвало да се гордее. А всъщност зад фасадната показност и гръмките хвалебствени думи се е прикривало едно престъпление – кражба на чужд авторски текст и представянето му като оригинално и неповторимо авторско творение излязло от град Ямбол.
  – „Оскар” – пиеса от френския драматург Клод Мание, която театърът представя като пиеса на друг човек с фиктивното име „Жан Ален”.
  – „Направи го пак – Encore Une Fois” – пиеса в стихотворна форма, където текста е изцяло изплагиатстван от книгата на известния наш поет, писател и драматург Банчо Банов „Шест френски фарса от Средновековието”.
  – „Приключенията на Чиполино” – детска пиеса по Джани Родари, за която се знае, че до 2016 г. е била играна с краден текст на българската адаптация, след което текстът е бил преправен, за да се различава от оригиналния.
  – „Келчо и царската дъщеря” – детска пиеса с премиера през 2017 г. Никъде в афиша, нито в документацията на театъра не се споменава, че авторът е Елин Пелин. Единствения наследник и носител на авторските права на Елин Пелин – неговият син Боян Иванов, е потвърдил, че никога не е сключвал договор с Ямболския театър за тази пиеса и че никакви пари не са му били превеждани за авторски права. За справка можете да се обърнете към Юлиян Слабаков, който се е срещал и говорил по въпроса с наследника на Елин Пелин.
  – „Политикани” – пиеса от Рачо Стоянов. Поради липса на наследници правата се държат от Агенция „Театераутор”, откъдето твърдят, че Ямболският театър никога не е сключвал договор с тях за тази пиеса, нито са им превеждани такси за авторско право. Този факт е установен от Юлиян Слабаков, към когото също може да се обърнете за справка на горепосочения адрес.
  – „Самодива” – пиеса от Петко Ю. Тодоров, за която няма сключен договор с Агенция „Театераутор”, респ. не са привеждани към агенцията никакви такси за авторско право.
  Излишно е да казвам, че Лазаров не е сключвал задължителните по закон договори по чл. 35 и 36 от ЗАПСП и не е искал съгласието на носителите на авторски права на горепосочените пиеси, т. е. очевидно е, че пиесите са били играни от театъра нелегално и това е било прикривано съвсем преднамерено от Министерството на културата представлявано по това време от Боил Банов.
  Характерно за тези престъпления е, че при тяхното осъществяване отсъства обичайният мотив – кражба на чужд авторски текст с цел да бъде представен като собствен. Михаил Лазаров е целял друго – да не заплаща разходи за авторско право, респ. целял е да увеличи по незаконен начин постъпленията в бюджета на театъра. Същевременно Лазаров се е възползвал и от това, че министър Боил Банов не осъществява никакъв контрол по отношение на защитата на авторски права. Така Лазаров е представял пиеси с крадени авторски текстове, гонел е количествени резултати – максимум пиеси и бройки представления, само и само, за да получи в края на годината значителни държавни субсидии, които няма да бъдат обременени с плащане на такси за авторски права. За сведение: общите приходи от пиесата „Бременските музиканти” възлизат на 290 942 лв., от които 34 532 лв. са приходи от продажба на билети и 256 410 лв. – получена държавна субсидия. (Данните са взети от експертизата на вещите лица по гр. дело 54/2017 г. на Окръжен съд – Ямбол.) Вижда се, че около 90 % от всичките приходи на пиесата идват от държавния бюджет и само минимална част – от продадените билети, т. е. театърът е почти изцяло на издръжка на държавата, а всъщност тази издръжка се гради върху извършените от директора плагиатства и кражби на авторски текстове.Най-куриозното в случая е, че държавата е плащала за тези престъпления. За 15 години общата сума на приходите, които театърът е придобил от държавни субсидии за подобни пиеси с плагиатски или преправени текстове, вече би трябвало да надминава 3 милиона лева. Друг е въпросът, дали и доколко, след многократните преправяния и незаконни редакции на авторски текстове, тези пиеси могат да имат някаква художествена стойност.
  Повече от очевидно е, че в Ямболския театър се е вършело нещо нередно и незаконно, което е струвало на държавата милиони левове напразно похарчени пари. Директорът на театъра Михаил Лазаров системно и умишлено е нарушавал законите на страната с цел да източва финансови средства от държавния бюджет по незаконен начин.
  Предвид гореизложеното
  МОЛЯ
  Да изразите официалното становището на Министерството на културата по повод на гореизложените престъпления на Михаил Лазаров – директор на ДТ „Н. Коканова” гр. Ямбол. Смятате ли всичко това за нормално и ако не, какво сте предприели по случая?
  Ще очаквам Вашия отговор!
  С уважение: Атанас Атанасов
  01.12.2021 г.
  гр. Ямбол
  Към настоящото писмо ПРИЛАГАМ:
  1) Копие от статия във в. „Рикошет” от 26.02.2019 г. – „Софийска градска прокуратура разследва министър Боил Банов”
  2) Копие от статия във в. „ФрогНюз” (FrogNews) от 20.11.2019 г. – ””Пинокио” докара обвинение на шефа на ямболския театър”

Leave a reply