Французи обменят социален опит с “Тунджа”

DSC00544В периода  23 и 24 октомври 2014 г. в община „Тунджа” ще бъде на работно посещение делегация от община Лион, Република Франция. Посещението ще се проведе в рамките на реализацията на Проект за сътрудничество между Изтока и Запада, който се изпълнява от Евроситис и Фондация „Отворено общество“ – Будапеща. В програмата е предвиден дискусионен форум на тема „Консолидиране на ресурси за реализиране на социални политики и интеграционни практики в контекста на потребностите на местните общности”, който ще се проведе на 23.10. 2014 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на сградата на община „Тунджа”. Предвидено е също представяне на обекти от социалната и образователна инфраструктура на общината. Акцент в работното посещение ще бъде поставен върху интегрирания подход в доставката на услуги за местните общности. На 24 октомври 2014 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на първия етаж в административната сграда на община „Тунджа“ ще се проведе работна среща на тема „Представяне на ефективни социални политики и интеграционни практики”, в която са поканени за участие община Сливен и общините от област Ямбол.

About the Author :