Фотоизложба популяризира европейските фондове за новия период

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрез периода 24 ноември – 28 ноември 2014 г. Областен информационен център-Ямбол ( ОИЦ-Ямбол ) проведе, обща инициатива на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България под надслов: „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“.

За област Ямбол събитията се организират от община Ямбол и Областен информационен център – Ямбол със съдействието на дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“ в администрацията на Министерски съвет.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЦелите на инициативата са да се популяризират новия програмен период и оперативните програми, които ще предоставят европейско финансиране за период 2014-2020 г., представяне на постигнатите резултати през периода 2007-2013 г. и популяризиране на мрежата от 28 информационни центъра.

Регионалната инициатива стартира с пресконференция и фотоизложба включваща снимки и информация от успешно реализирани проекти, финансирани със средства от оперативните програми на ЕС през периода 2007-2013 г. във всяка една община от област Ямбол.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAМеждувременно на информационния щанд, експертите от центъра предоставяха актуална информация за реализираните проекти в региона и материали за настоящия програмен период 2014-2020 г. Над 100 посетители разгледаха изложбите и се запознаха с реализираните проекти в област Ямбол, а всеки желаещ можеше да се информира относно Кохезионната политика на ЕС в България.

Поредицата изложби, които се организират едновременно в цялата страна, представят добрите примери, които ще бъдат основа в бъдещата работа по новите оперативни програми във времето до 2020 г.

About the Author :