Форум във Факултет „Техника и технологии“ за връзката между науката, образованието и бизнеса

SAM_0301Кръглата маса „Наука-бизнес-образование“ с участието на студенти и представители от над 20 фирми от Ямбол и региона се проведе днес, 11 май, във Факултет „Техника и технологии“ -Ямбол, като част от събитията, посветени на патронния празник на Факултета. Целта е създаването на все по-подготвени кадри за нуждите на местния бизнес. Присъстваха заместник-ректорът по проектна дейност към Тракийския университет, част от който и е и факултетът в Ямбол, доц. д-р Дарина Заимова, деканът на факултета проф. д-р Красимира Георгиева. Свои представители бяха изпратили: „Овергаз Мрежи“ АД, „Язаки България“ ООД, „Златекс“ ООД-офис Ямбол, „Мегатрон“ ЕАД-база Ямбол, „Вакуум Ел Систем“, „Белла България“ АД, ТЕЦ Марица-Изток ЕАД, „Хайкад Инфотех“, „МИЧ“ ЕООД, „Яша“ ООД, „Елопар“ ООД, „Мебели КАН“, „Агротехимпекс 98“ и др.

Целта на форума е студентите да имат пряка връзка с бизнеса, затова и на него са поканени утвърдени и доказани бъдещи работодатели, подчерта още в началото деканът проф. д-р Красимира Георгиева. От друга страна ръководството ще получи актуализирани знания за изискванията на фирмите за качеството на обучението на студентите за успешната им реализация. SAM_0303Деканът представи основните задачи, по които работи факултетът: актуалност и качество на учебни програми, качество на стажовете, съобразно изискванията на фирмите и пазара на труда; повишаване резултатността на научно-изследователската дейност с резултати, значими за бизнеса; подобряване връзката висше образование- наука-бизнес; осигуряване на ресурси за науката и обучението.

Факултет „Техника и технологии“-Ямбол има право да обучава бакалавър и магистър по 4 направления – машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; енергетика и хранителни технологии. Оценките от акредитацията са над 8 до 8,80 – това едни добри оценки, подчерта проф. Георгиева. Факултетът е с капацитет 1 420 студента, от които 1020 са бакалавър и 400 са магистър. Факултетът всяка година изпълнява държавната поръчка за двете степени.  Лицензиран е център за професионално обучение за 20 професии, чрез който се извършва обучение по професия или част от професия. През учебната 2015/16 г. е проведено периодично обучение на 1 260 инструктори за обучение на водачи на МПС от цялата страна в условията на сериозна конкуренция с 4 технически университета в страната.

SAM_0306В рейтинговата система Тракийският университет заема престижното 5-то място сред университетите в България. Направление „Машинно инженерство“ заема 7-мо място от 12 ВУЗ; „Електротехника, електроника , автоматика“- 5-то място от 13 ВУЗ-а; „Енергетика“ заема 4-то място от общо 6 и „Хранителни технологии“ – 3-то място от общо 4.

В „Техника и технологии“ преподават 12 професори, 2-ма са на основен трудов договор във факултета; 47 доценти, от които 24 са във факултета; 26 асистента са на основен трудов договор във факултета, от които 7 са с образователно-научна степен доктор и 1 преподавател на основен трудов договор.

За отличен успех през 2015/16 г. са наградени 14 студенти, от които трима с пълен отличен успех, за изяви в научно-изследователската дейност през 2016 г. са наградени 40 студента, от които 10 са от факултета. За зимен семестър 2016 г. стипендии за успех са получили 54 студента. Отбелязано бе, че има много висок успех при някои от специалностите, но това не се отнася до всички.

През последните 4 години са създадени 7 нови лаборатории по различните направления и 4 са дооборудвани, създадени са две нови лекционни зали – все по проекти. По тях са привлечени 1 048 699 лева за факултета.

SAM_0311-По проект „Студентски практики“ 2013-2014 г. са се включили 25 фирми от региона в практическото обучение на 134 студента, на 4 от тях е предложена работа и те са назначени по трудови договори. В момента се работи по първа фаза на новия проект „Студентски практики“, който ще приключи в края на годината. Сключени са договори за партньорство с 14 фирми, процесът продължава.

Проф. Георгиева изрази надежда, че  в бъдеще факултетът ще продължи  да си сътрудничи с бизнеса за осъвременяване и актуализиране на учебните планове и програми, по които се извършва обучението. Тя предложи и съвместно да работят по създаване на нови специалности, нови планове и програми в тези професионална направления, така че факултет „Техника и технологии“ да стане по-полезен и да отговаря на нуждите на бизнеса в региона.

SAM_0307Всеки от представителите на бизнеса имаше възможност да презентира своята фирма. Представителят на „Овергаз Мрежи“ АД Красимир Шишманов заяви, че им трябват нужните хора, за да изграждат и поддържат газоразпределителните си мрежи. Затова и от тази година кандидатстват по програмата „Студентски стажове“  и се надяват да привлекат стажанти, които след това  да останат на работа. Представителят на „Язаки България “ Маргрет Райчева каза, че на фирмата й трябват умни и млади хора, които да поддържат нейните машини. Представителят на „Златекс“ Красимир Минев – фирма за внос и дистрибуция на селскостопанска техника, информира, че предстои изграждането на изцяло нова сервизна база в Ямбол и направи пространна презентация на продаваните машини. Пред залата повечето фирми бяха изложили свои рекламни материали, към които студентите проявяваха значителен интерес.

SAM_0308 SAM_0309

About the Author :

Leave a reply