Фолклорен ансамбъл “Тунджа” провежда образователни концерти по училищата

maxresdefaultФА „Тунджа” за поредна година изпълнява проекта си за работа с подрастващото поколение на Община „Тунджа”. Чрез изнасянето на образователни концерти във всички училища се цели да бъдат предадени и запазени народните песни и танци от подрастващото поколение.

Образователните концерти стартираха на 16 октомври в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик и ще приключат на 31 октомври в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново.

ГРАФИК

за провеждане на образователните концерти в училищата на общината

 от Фолклорен ансамбъл „Тунджа” – 2018 г.

№ по ред

Училище / населено място

Дата

Час

1.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик

16.10.2018 г.

13:10ч.

2.

 

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Дражево

17.10.2018г.

13:30ч.

3.

 

НУ „ Св. Кл. Охридски”, с. Крумово

19.10.2018г.

12:00ч.

4.

 

ОУ „Васил Левски”, с. Тенево

22.10.2018г.

13:15ч.

5.

 

ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево

22.10.2018г.

15:00ч.

6.

 

ОУ „Христо Ботев”, с. Ботево

23.10.2018г.

13:30ч.

7.

 

ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Роза

23.10.2018г.

15:00ч.

8.

 

НУ „Васил Левски”, с. Завой

24.10.2018г.

12:20ч.

9.

 

СУ „Св. П. Хилендарски”, с. Скалица

30.10.2018г.

13:30ч.

10.

 

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Веселиново

31.10.2018г.

13:30ч.

 

 

 

 

 

About the Author :

Leave a reply