Финансови стимули за работодатели и безработни

От 09.08.2021 г. бюрата по труда предлагат повече финансови преференции на работодатели и регистрирани безработни по различни програми и мерки за стимулиране на заетостта и/или придобиването на квалификация или ключови компетентности, което стана възможно след утвърждаването от министъра на труда и социалната политика на преразпределение на средствата за реализация през 2021 г. на програми и мерки за насърчаване на заетостта.

Всяка дирекция „Бюро по труда” разполага със средства по част от различните програми и мерки за насърчаване на заетостта, предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване за тях до изчерпване на свободния финансов ресурс са публикувани в сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”.

Свободните средства се обявяват и на информационното табло във всяка Дирекция „Бюро по труда”, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и условията за предоставяне на преференции за безработни или работодатели.

About the Author :

Leave a reply