Финалнo занятиe от училище по плуване и превенция на водния травматизъм “Приятели с водата” на БЧК – Ямбол

Ямбол, 29.12.2021 г.

На 22 декември 2021г., с финално занятие завърши обучението на 12 деца на възраст 7-11 години, включени в училището по плуване и превенция на водния травматизъм  на БЧК – Ямбол „ПРИЯТЕЛИ С ВОДАТА“ – Първо ниво.

Под ръководството и напътствията на своя треньор, децата умело демонстрираха усвоените начални плувни умения и основни правила за водна безопасност.

За своето старание всички деца получиха грамоти, образователни книжки и сладки изкушения с логото на „Водноспасителната служба“ на БЧК.

От 18 януари 2022г. ще стартира обучението на децата във Второ ниво, което ще надгради придобитите от първото ниво знания и умения и ще формира нови такива.

При желание и интерес от страна на родители, Ямболската червенокръстка организация е в готовност да сформира група и стартира занятия с деца от посочената възрастова група, за обучение по програмата за Първо ниво на училище по плуване и превенция на водния травматизъм „Приятели с водата“

Всички занятия се провеждат при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

Ямболската червенокръстка организация изразява искрена благодарност за високия професионализъм и отговорно отношение на Боян Бонев – треньор и Адриана Желева- воден спасител, които спечелиха любовта на децата и ги научиха на много полезни неща за тяхната безопасност. На г-жа Донка Атанасова, Директор на ПГ „Васил Левски“ – Ямбол, за оказаното съдействие и предоставените отлични услови за работа с децата на плувния басейн към училището.

About the Author :

Leave a reply